Redovisning av kulturstöd

Här redovisar du som fått kulturstöd hur du använt stödet genom att fylla i formuläret och skicka in det.

Redovisningsformulär

Redovisningen av kulturstödet ska vara gjord senast två månader efter avslutat projekt som är beviljat. Redovisningen ska göras i avsett formulär. Utöver redovisningen förväntas mottagaren av stöd lämna ytterligare information om det efterfrågas.

Tänk på att inte skriva i uppgifter som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga, exempelvis hälsouppgifter.