Formulär för ansökan om idrottsstipendium

Fyll i nedan ansökningsformulär och skicka in senast 31 maj 2023.

Ansökningsformulär

Tänk på att inte skriva i uppgifter som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga, exempelvis hälsouppgifter.

Fyll i samtlig information om den nominerade/ansökan.