Cilvilsamhällesstipendium

Stipendierna ska uppmärksamma och uppmuntra ideellt engagemang och dess bidrag till lokalsamhället.

Stipendierna ges utifrån dessa kriterier:

  • Hållbarhet – hållbarhetsinitiativ i civilsamhället.
  • Kreativitet – kreativa och oprövade lösningar på en samhällsutmaning.
  • Samverkan – samverkan över sektorsgränser (privat, offentlig, föreningsliv).
  • Ungdomsinitiativ – årets initiativ av ungdom.

Vem kan nomineras?

Stipendiet kan sökas i eget namn eller nomineras av annan person. Stipendiaten kan använda pengarna till exempelvis fortbildning, studieresor eller andra aktiviteter som främjar utveckling. Det föreligger ingen redovisningsskyldighet.

  • Stipendiet kan sökas av individ, grupp eller organisation som har koppling till Enköpings kommun.
  • Sökande utför eller har utfört, värdefulla insatser för samhällsutvecklingen i Enköping.

Bedömning

Juryn består av tjänstepersoner vid Enköpings kommun som i dialog med övriga aktörer i civilsamhället och inom kommunen väljer ut stipendiaterna.

Stipendiets fördelning

  • Ett till fyra olika stipendier kan utdelas under året.

Mottagare av stipendium ansvarar själv för eventuell beskattning om detta skulle vara aktuellt.

Ansökan och nominering

  • 1 september - 15 oktober 2023
  • Utdelning av årets stipendium sker på Internationella frivilligdagen den 5 december.

Frågor?

E-post: forening@enkoping.se

Stipendiater 2022

Samtliga stipendiater har tagit initiativ till samverkan och hitta nya lösningar på utmaningar de uppmärksammat i sitt närområde. De fyra utvalda stipendiaterna bidrar alla på olika sätt med värdefulla insatser för utvecklingen av Enköping.

Dragmansbosjöns våtmarksförening

Dragmansbosjöns vårmarksförening har genom sitt ideella engagemang arbetat för att återställa sjön så som den var på 90-talet. Arbetsgruppen från föreningen har lyckats samla markägarna i området och genom driv och engagemang bildat den ideella föreningen Dragmansbosjöns våtmarksförening.

Detta ideella initiativ bidrar till en hållbar utveckling och värnar den ekologiska mångfalden i området. Ett initiativ som inte hade blivit genomfört utan dessa eldsjälar.

Enköpings Ki-Aikido

Enköping Ki-Aikido stärker individen genom att få en inre styrka (Ki) samt en social kompetens i utövandet. Särskilt värt att nämna är arbetet med de barn som har särskilda behov. Föreningen arbetar för att lyfta fram barnen som får mer självförtroende, samt få en positiv självkänsla när de ser att de klarar av mer än vad de tror.

Föreningen lär ut konflikthantering samt hur en kan ta sig ur en obehaglig situation som kan uppstå i vardagen och har även utvecklat sin verksamhet och har självförsvarskurs för flickor 0-100 år.

Härnevi hembygdsförening

Härnevi hembygdsförening samlar många aktiva medlemmar som med ideella insatser och nära samverkan med såväl andra föreningar som lokala företagare utvecklat Mötesplats Härnevi. Det är en plats för både fysiska aktiviteter och gemenskap för alla åldrar och där finns bland annat pulkabacke, grillkåta, tillgänglighetsanpassad vandringsrunda och boulebanor med mera.

Föreningen har i flera år på ett föredömligt sätt samlat bygdens folk i projekt som syftar till att vårda områdets kulturarv och iordningställa lättillgängliga besöksmål, till exempel vid den restaurerade Äspuss.

Hörselskadades förening Enköping-Håbo

Hörselskadades förening i Enköping-Håbo granskar kontinuerligt publika lokaler för att se om de har en fungerande hörslinga. En sådan krävs för att hörselskadade ska kunna vara delaktiga i både det offentliga livet och för att kunna uppleva precis samma saker som andra medborgare, till exempel kultur, föredrag, information, privata sammankomster.

Föreningen gör en teknisk kontroll och ställer frågor om rutiner och skyltning samt ger ofta goda råd. Initiativet bidrar till en ökad förståelse för vikten av att hörslingan finns, fungerar och kontrolleras regelbundet.

Att ingen ska behöva känna sig utanför i något sammanhang är föreningens motto. Om alla hörselskadade vet att det finns fungerande hörslingor i alla lokaler kommer de också att bli mer aktiva och delta i det sociala livet.