Cilvilsamhällesstipendium

Stipendierna ska uppmärksamma och uppmuntra ideellt engagemang och dess bidrag till lokalsamhället.

Stipendierna ges utifrån dessa kriterier:

  • Hållbarhet – hållbarhetsinitiativ i civilsamhället.
  • Kreativitet – kreativa och oprövade lösningar på en samhällsutmaning.
  • Samverkan – samverkan över sektorsgränser (privat, offentlig, föreningsliv).
  • Ungdomsinitiativ – årets initiativ av ungdom.

Vem kan nomineras?

Stipendiet kan sökas i eget namn eller nomineras av annan person. Stipendiaten kan använda pengarna till exempelvis fortbildning, studieresor eller andra aktiviteter som främjar utveckling. Det föreligger ingen redovisningsskyldighet.

  • Stipendiet kan sökas av individ, grupp eller organisation som har koppling till Enköpings kommun.
  • Sökande utför eller har utfört, värdefulla insatser för samhällsutvecklingen i Enköping.

Bedömning

Juryn består av tjänstepersoner vid Enköpings kommun som i dialog med övriga aktörer i civilsamhället och inom kommunen väljer ut stipendiaterna.

Stipendiets fördelning

  • Ett till fyra olika stipendier kan utdelas under året.

Mottagare av stipendium ansvarar själv för eventuell beskattning om detta skulle vara aktuellt.

Ansökan och nominering

Frågor?

E-post: forening@enkoping.se