Fiskar

För åk 4-6. Temat erbjuds 4 maj 2023. Det här temarbetet består av två delar. Ni gör en egenproducerad bok på temat fiskar och får sedan under våren delta i "Enköpingsåns dag".

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Det här temat är lite speciellt och genomförs av Upplandsstiftelsen och Enköpings kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län och Biotopia. Temat består av två delar:

 • Klassen, med stöd av ordinarie lärare, arbetar under vårterminen med att göra en egenproducerad handbok som innehåller bilder och faktatext om fiskar som finns i Enköpingsån. Boken ska även innehålla en del med mer allmän faktakunskap kring djurgruppen fiskar. Fiskboken skickar ni till repro för tryck, så att alla elever får var sin bok.
 • Som en del av projektet får klassen under våren delta i ”Enköpingsåns dag”. En trevlig förmiddag där eleverna får vara med om att fånga lekvandrande fisk i ryssja och undersöka insekter och andra småkryp som håvats upp ur ån. Ett samarbete mellan Enköpings kommun, Upplansstiftelsen, Biotopia och länsstyrelsen.

Kopplingar till lgr22

Tema fiskar ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att
  beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,
 • förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera
  och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Centralt innehåll åk 4-6

Biologi

 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller

Förarbete

Ni gör en faktabok om fiskar tillsammans

Målet med detta arbete är att klassen tillsammans ska göra en faktabok om vanliga fiskar i Enköpingsån. Boken ska innehålla en inledning där klassen beskriver vad en fisk är och hur den lever. Därefter kommer fiskarna. Varje fisk ska finnas på en bild och det ska givetvis finnas en text under bilden som beskriver fisken.

Eleven jobbar på detta sätt för att lära sig att:

 • gemensamt i klassen producera ett resultat
 • ta ansvar för en uppgift och se till att den blir klar i tid
 • samarbeta med andra
 • arbeta självständigt
 • lära sig mycket om en fisk och dela med sig av den kunskapen
 • med hjälp av den färdiga boken lära sig lite om många fiskar.

Arbetsgång för eleverna

 1. Klassen väljer tillsammans ut den fisk varje elev ska arbeta med. Du ska helst arbeta i par med någon, men kan eventuellt få arbeta själv om du vill. Se listan på fiskar att välja mellan nedan.
 2. Ni söker i böcker och på nätet efter er fisk och börjar samla in fakta. Vilka fakta du bör ha med får ni diskutera fram tillsammans. Skriv ner intressanta fakta i er utkastbok.
 3. När ni samlat färdigt fakta gör ni ett första utkast. Rätta texten själva innan läraren går igenom det ni skrivit.
 4. Texten ska nu renskrivas. Skriv rent för hand eller på dator.
 5. En bild av fisken ska nu göras. Bilden ska vara gjord i svart/vitt med enbart konturer, fisken ska kunna färgläggas.

Fiskar att välja mellan:

 • Abborre
 • Gädda
 • Gers
 • Mört
 • Braxen
 • Sarv
 • Björkna
 • Sutare
 • Ruda
 • Karp
 • Id
 • Asp
 • Vimma
 • Faren
 • Siklöja
 • Småspigg

Detta bör vara med i fisktexten

 • Namn.
 • Utseende, färg, storlek, vikt, fenor.
 • Vad äter den?
 • Var håller den till?
 • Hur går fortplantningen till?
 • Vanlig eller sällsynt.
 • Ätbar?
 • Släktskap med andra fiskar.
 • Annat intressant.

När ni är helt färdiga med text och bild så får ni börja med ytterligare en uppgift. Här får ni ett område ni själva får leta fakta om. De olika områdena handlar om vad en fisk egentligen är.

Arbetsområden till fiskbokens inledning

 • Namn på fiskens delar.
 • Munnar.
 • Fjäll.
 • Andning.
 • Sinnen.
 • Fortplantning.
 • Vandrande fisk.
 • Övrigt av intresse.

Inspirationsfilmer

Som inspiration kan ni titta på filmer på SLI play.  Filmen "Fiskarna" handlar om vad en fisk är och hur den lever. Filmen "Fiskar och grodor" jämför fiskar och grodor. Titta på den som passar din grupp bäst.

Praktiskt inför utedagen

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Utedagen

Enköpingsåns dag under april

Syfte är att lyfta Enköpingsåns status och genom upplevelser lära sig mer om de liv som finns i ån.

Program under dagen

Eleverna får se när en ryssja som legat i ån över natten vittjas på fisk. Vi lånar fiskarna ett tag och placerar dem i baljor för att vi lättare ska kunna få närkontakt. Efter det kommer eleverna att få rotera mellan tre olika stationer. Det blir undersökning av småkryp som tidigare håvats ur ån, närkontakt med fiskarna och ekologiska lekar kopplade till livet i ån.

Mer om utedagen får du reda på om din klass fått möjlighet att vara med.

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans vid ån. Kolla om någon övning eller lek behöver förklaras igen.

Förslag på aktiviteter att fortsätta med:

Ta reda på mer om alla de småkryp ni tittade på under dagen. Använd till exempel materialet "Småkryp i vatten" från Kristianstads kommun.

Undersök vidare:

Miljön kring ån och hur det kan bli bättre för fiskarna? Hur ser en trappa för fiskar ut? Var finns den närmaste fisktrappan?