Skolsta­skolan

Med barnet i centrum fokuserar vi vårt skolarbete på lärande, utveckling, samarbete och tillit. Skolans vision och värdegrund är "Vi lär för livet med Skolstaandan i fokus!".

Foto på två elever som får hjälp av en lärare i klassrummet.

Fakta om skolan

  • Adress: Åbyvägen 8, 749 51 Grillby
  • Telefon: 0171-62 75 00
  • År: F–6
  • Antal: 200 elever
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Matsal och skolmat

Två personer arbetar i vår skolrestaurang, Glada Grodan, och lagar all mat från grunden. Det finns alltid salladsbuffé och två olika rätter att välja mellan, varav den ena är vegetarisk.

Matsalen som är uppdelad på två rum, lilla och stora matsalen, rymmer omkring 120 elever. Eleverna äter i två lag. Lågstadiet äter för sig och mellanstadiet äter strax därefter. Varje dag kommer även femårsgruppen från förskolan och äter med eleverna för att integreras inför skolstart.

Lokaler

Skolstaskolan erbjuder en mycket stimulerande och fräsch inom- och utomhusmiljö.

Skolan rustades och byggdes ut 2013. Vi har en idrottshall som är integrerad med skolan som fick nytt golv 2017. Musiksal och matsal gränsar till varandra, men väggen mellan kan öppnas upp och de två rummen bildar då en stor samlingssal. En scen finns som vi kan använda till föreställningar. Slöjd och hemkunskap för årskurs 5 och 6 bedrivs på S:t Ilinasskolan inne i Enköping. Eleverna åker buss dit.

Foto på Skolstaskolan. Det är en stor gul tegelbyggnad med stora glasfönster.

Skolbibliotek

Skolbiblioteket är öppet varje dag för utlåning och för studier. En förmiddag i veckan kommer skolbibliotikarien till vårt skolbibliotek. Hon ger lästips och tar emot önskemål på böcker som hon tar med sig vid nästa besök.

Digitala verktyg

I alla lektionssalar finns Smartboards och stationära datorer. Utöver det har alla elever i från årskurs 3 upp till årskurs 6 personliga ipads. Förskoleklassen ingår i ett pilotprojekt som på sikt ska ge tillgång till halvklassuppsättningar med ipads i förskoleklass upp till årskurs 2.

Värdegrund 

Den sociala träningen är viktig. Värdegrunden står i starkt fokus med en nolltolerans mot kränkningar som målsättning. Vi har ett nära samarbete mellan kamratstödjare, trygghetsteamet och elevhälsoteamet.

Vi vill skapa ökad lust och hög måluppfyllelse. Därför prioriterar vi arbetet med lärstilar och pedagogisk mångfald i vårt utvecklingsarbete.

När eleven slutar hos oss och går vidare till annan skola ska elevens "ryggsäck" vara fylld av självtillit, kamratskap, kunskap, kreativitet, ansvar och lust att lära mer.

Fritidshem

På fritidshemmet kan barnet vara före och efter skoldagen och på loven.

På Skolstaskolans fritidshem finns tre avdelningar; Tallen och Lärken som är för elever från förskoleklass upp till årskurs två, och Lönnen som är för eleverna i årskurs 3-6. Fritidshemmen är öppna från klockan 6.30-18.30 om vårdnadshavaran har behov av det.

Sedan några år tillbaka arbetar vi under parollen ”Barnets hela dag”. Vi använder barnets hela dag för att stödja barnets lärande och utveckling. För oss är det en självklarhet att fritidspersonalen arbetar i skolan, men också att lärarna arbetar på fritids.

Genom fördjupad samverkan kring barnen, får vi en mer komplett bild av barnets förmågor. Fritidspersonalen är även med vid elevsamråd. På det här sättet har effektiviteten ökat, vilket ger ökad måluppfyllelse.

Ansök om plats

Elevhälsa

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Elev­inflytande

Vi arbetar mycket medvetet för att eleverna ska vara aktiva, delaktiga i och ta ansvar för sitt arbete. Alla elever har en individuell utvecklingsplan (IUP), där egna mål förs in i samband med utvecklingssamtalen. Målen följs kontinuerligt upp med eleven. Lektioner och arbetsområden utvärderas tillsammans- i, som exempel, loggböcker och genom snabba utvärderingar som "tummen upp och tummen ner".

Vi arbetar i fokusgrupper: elevråd, miljögrupp, matråd och i olika ansvarsgrupper. Eleverna ansvarar för tre storsamlingar per termin. Samsyn i arbetet med eleverna och elevernas delaktighet stärks genom "öppna dörrar" och gemensamma aktiviteter som lekdagar, temadagar och team spirit. Elevens val ger också ytterligare en valmöjlighet.

Elevråd

Vi arbetar i klassråd och elevråd. Elevrådet har gemensamt möte med rektor och den pedagogiska ledningsgruppen en gång i månaden.

Föräldra­samverkan

Allt fler föräldrar och elever kan nu koppla upp sig mot mål, bedömningar och kunskapsrum i Infomentor samt mot Google Classroom.

Vi har en välfungerande samverkan mellan vårdnadshavare och skola. Vårdnadshavare upplever att de får den information de behöver kring barnets skolgång och att de både ges möjlighet till och tar möjligheten att vara en aktiv del i elevens skolgång.

Föräldraråd

Vi har ett aktivt föräldraråd, Forum för samråd (FS). FS har utarbetat ett gemensamt samverkansdokument som utvärderas och utvecklas varje läsår. Samarbetet är mycket gott mellan skola och föräldraråd.

Kontakt

Här hittar du kontakt­uppgifter till oss som arbetar på Skolstaskolan. Här finns också våra konton i sociala medier.

Sjukanmäl till skolan och till morgonfritids

Sjukanmälan ska helst göras i InfoMentor Hub. I boxen Frånvaro anmäler du frånvaro för ditt barn senast klockan 8.00 varje dag barnet är frånvarande.

Det går fortfarande även att ringa in sjukanmälan:

Sjukanmäl varje sjukdag innan klockan 8.00 genom att prata in ett meddelande. Ange elvens namn, klass och orsak till frånvaron.

Sjukanmäl genom telefon: 0171-62 75 00

Ledning

Rektor

Johan Björnberg
Telefon: 0171-62 75 01
E-post: johan.bjornberg@enkoping.se

Expedition

Telefon: 0171-62 75 00
E-post: skolstaskolan@enkoping.se

Skolassistent

Anna-Lena Johansson
E-post: anna-lena.johansson@enkoping.se

Arbetslag

F–6

Telefon: 0171-62 75 00

Fritidshem

Tallen, årskurs F–2

Telefon: 0171-62 75 05
E-post: tallen@skolsta.enkoping.se

Lärken, årskurs F–2

Telefon: 0171-62 75 10
E-post: larken@skolsta.enkoping.se

Lönnen, årskurs 3–6

Telefon: 0171-62 75 15
E-post: lonnen@skolsta.enkoping.se

Elevhälsa

Skolsköterska

Telefon: 0171-62 57 25

Kurator

Telefon: 0171-62 64 41

Psykolog

Telefon: 0171-62 72 80

Skolläkare

Skolläkaren träffas enligt överenskommelse med skolsköterska.

Matsal och kök

Kökschef

Lotta Lundquist
E-post: lotta.lundquist@enkoping.se
Telefon: 0171-62 75 18

Skolan i sociala medier