Korsängs­skolan

Trygghet, trivsel och engagemang genomsyrar skolans alla delar, via både elever och personal. Här nedan kan du läsa om hur vi gör.

Foto på en lärare och elev i klassrummet.

Fakta om skolan

  • Adress: Korsängsgatan 10, 745 49 Enköping
  • Telefon: 0171-62 67 60
  • År: F–9
  • Antal: Cirka 766 elever
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Korsängsskolan är en partnerskola. Partnerskolor bygger på samarbete mellan skolor och Uppsala universitet.

Resultat och behörighet

Hos oss är målet att vi ska ha så hög andel behöriga elever till gymnasiet som möjligt. Vi lyckas väldigt bra och en del av förklaringen är att vi har mycket hög andel behöriga lärare. Vi ger oss inte förrän vi har 100% behöriga elever till gymnasiet.

Matsal och skolmat

På Korsängsskolan lagas en stor del av maten från grunden. Vi lagar även mat till fler skolor och äldreboenden i Enköping.  Vi serverar minst två olika rätter per dag tillsammans med en stor salladsbuffé.

Sammanlagt lagar vi 1400 portioner mat per dag. I skolköket arbetar sex personer. Skolmatsalen är stor med mycket ljusinsläpp.

Lokaler

Korsängsskolan byggdes 1948 och i maj 2018 hade vi 70-årsjubileum. Skolan består av flera byggnader varav den ena byggnaden ligger på Korsängsgatan 12 där årskurs 4 – 6 samt Fritids ÅK4-6 har sina lokaler. Vi har slöjdsalar, musiksalar, bildsal, hemkunskapssal och en bra utrustad kemisal.

Korsängsskolan har även en stor aula som vi använder till olika aktiviteter som bio och provsal bland mycket annat. Aulan är utrustad med modern ljud- och ljusanläggning. Idrottshallen är i två våningar och den stora salen går att dela av.

Vår skolgård är nyligen renoverad med nya lekredskap och utomhusscen. Skolgården är uppdelad så att lågstadiet har en egen gård. På baksidan finns även en amfiteater.

Foto på några av Korsängsskolans byggnader. Det är vita byggnader med varierande mängder våningar. I förgrunden av bilden syns skolgården med klätterställningar.

Skolbibliotek

Skolbiblioteket är bemannat varje dag av en biblioteksassistent och en skolbibliotekarie. Biblioteket är välutrustat och eleverna kan även låna från huvudbiblioteket om det är någon bok vi inte har på plats.

Digitala verktyg

Vi arbetar varje dag med digitala verktyg på olika sätt. I förskoleklass används Ipads, i lågstadiet har varje klass tillgång till Chromebooks samt i mellanstadiet och uppåt har varje elev varsin Chromebook. De digitala verktygen är ett komplement till de traditionella skolböckerna och ett arbetsverktyg.

Studie- och yrkes­vägledning

På vår skola har vi en studie- och yrkesvägledare som är utbildad lärare. Alla elever i årkurs 9 får ett personligt möte där framtida studier diskuteras. Studie- och yrkesvägledaren besöker även eleverna i klassrummet. Det går även att boka ett spontant möte om behov finns.

Värdegrund och lokala styrdokument

  • Alla människors lika värde
  • Alla blir sedda, hörda och bekräftade
  • Du är värdefull för den du är

Vill du ta del av vår trygghetsplan kontaktar du oss så skickar vi den till dig.

E-post: korsangsskolan@enkoping.se 

Elevhälsa

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Fritidshem

På fritidshemmet kan eleven vara utanför skoltid, både före och efter skoldagen.

Korsängsskolan har fritidsverksamhet från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har fem avdelningar, Förskoleklass, Fritids ÅK1, Fritids ÅK2, Fritids ÅK3 samt Fritids ÅK4 – 6. På fritids arbetar 20 personer, både fritidsledare och fritidspedagoger. Under skoldagen arbetar de ute i klasserna.

Elev­inflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och det ökar lusten att lära. I olika forum kan eleverna ut­trycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Elevrådet år 1–6

I elevrådet på låg- och mellanstadiet finns klassrepresentanter från alla klasser. Elevrådet tar upp frågor som klasserna lyfter på sina klassråd. Elevrådet har en styrelse med elever från år 5 och 6.

Elevrådet år 7–9

I elevrådet på högstadiet finns klassrepresentanter från alla klasser. Elevrådet tar upp frågor som klasserna lyfter på sina klassråd. Elevrådet har en styrelse med elever från år 7, 8 och 9. De arrangerar även kultur­evenemang och tävlingar på skolan.

Föräldra­samverkan

För oss är ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare viktigt. Kommunikation och dialog behövs för att du ska veta hur det går för ditt barn och vad som händer på skolan. I olika forum möter vi dig och ditt barn.

Utvecklings­samtal

En gång per termin har elevens lärare ett utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Föräldramöte

Vi har föräldramöte en gång per läsår. Om det behövs kallar vi till fler möten.

Föräldraråd

I alla klasser finns föräldrarepresentanter. De har i uppdrag att representera klassen i föräldrarådet. Föräldra­rådet träffas ett par gånger per termin. I forumet samlas föräldrarepresentanter och skolans rektor för att prata om skolan. Du är väl­kommen att vara med på föräldrarådet även om du inte är utsedd till föräldra­representant.

Kallelser och minnesanteckningar från föräldrarådet skickas via InfoMentor.

Kontakt

Här hittar du kontakt­uppgifter till oss som arbetar på Korsängsskolan. Här finns också våra konton i sociala medier.

Sjukanmälan

Telefon: 0171-62 67 63

Expedition

Telefon: 0171-62 67 60
E-post: korsangsskolan@enkoping.se

Ledning

Rektor

Elisabeth Hellström
Ansvarig för årskurs 7–9
E-post: elisabeth.hellstrom@enkoping.se
Telefon: 0171-62 67 64

Biträdande rektorer

Jannice Lissmyr Sundström
Ansvarig för årskurs F–3
E-post: jannice.lissmyr.sundstrom@enkoping.se
Telefon: 0171-62 67 62

Jacob Feldt
Ansvarig för årskurs 4–6 samt fritids
E-post: jacob.feldt@enkoping.se
Telefon: 0171-62 67 61

Vaktmästare

Telefon: 0171-62 67 73

Arbetslag

Årskurs F–6

Årskurs F-6 nås via Infomentor och klassernas respektive lärare. Vid akuta ärenden ringer du expeditionen.

Telefon: 0171- 62 67 60

Om du har barn som åker buss och behöver prata med lärarna som ansvarar för det kan du ringa på telefon: 070 427 38 18

Årskurs 7–9

Telefon: 0171-62 67 82 eller 0171-62 67 83

Fritidshem

Fritids ÅK1

Telefon: 0171-62 54 51

Fritids ÅK2

Telefon: 0171-62 67 76

Fritids ÅK3

Telefon: 0171-62 67 78

Fritids ÅK4-6

Telefon: 0171-62 67 93

Elevhälsan

Skolsköterska

Telefon: 0171-62 65 28

Kurator

Mustafa Douglah
Telefon: 0171-62 69 86

Jenny Elgfors
Telefon: 0171-62 64 41

Psykolog

Telefon: 0171-62 65 29

Skolläkare

Besök vid överenskommelse med skolsköterska.

Studie- och yrkesvägledning

Telefon: 0171-62 67 68

Matsal och kök

Kökschef (även för Nyborg)

Linda Sundell
E-post: linda.sundell@enkoping.se
Telefon: 0171-62 67 70

Skolan i sociala medier

Facebook