Grillbyskolan

Vi strävar efter att skoldagen ska präglas av ledorden omsorg, omtanke och generositet.

Foto på tre elever som ligger i en tunnel och ler mot kameran.

Matsal och skolmat

Matsalen på Grillbyskolan är rymlig och fräsch och har ett eget kök där det mesta lagas från grunden. Det serveras alltid minst två rätter varav en är vegetarisk. I salladbaren finns det mycket att välja på, även beroende på årstid och säsong med hänsyn till miljön.

Lokaler

Grillbyskolan består av fyra byggnader varav en rymlig matsal, idrottshall, slöjdsalar samt fina, ljusa, rymliga klassrum och fritidslokaler.

Foto av Grillbyskolan. Det är en gul tegelbyggnad. I förgrunden syns elever på skolgården.

Skolbibliotek

Skolan har ett fint skolbibliotek som eleverna besöker klassvis minst en gång i veckan. Bibioteket är en pedagogisk resurs som delvis är bemannat av vår skolbibliotekarie. Författarbesök, boktips är några av de aktiviteter som våra elever gynnas av.

Digitala verktyg

Alla klassrum är utrustade med interaktiva skärmar smartboards som undervisningsverktyg. Eleverna har tillgång till datorer från förskoleklass och elever från år 3 har ipads 1:1.

Värdegrund och lokala styrdokument

Grillyskolans värdegrund

Alla människor har lika värde.

Jag accepterar att vi är olika. Jag respekterar att vi tycker olika. Jag tar ansvar för allt jag gör och säger. Jag är ärlig mot andra och mig själv. Jag bryr mig om och hjälper till.

Det är vi tillsammans som skapar en bra skola för alla.

Lokala styr­dokument

De lokala styr­dokumenten ansvarar skolan för och du kan kontakta oss om du vill läsa mer.

Fritidshem

På fritidshemmet kan barnet vara före och efter skoldagen och på loven.

Fritidshemmet består av två avdelningar, en avdelning för förskoleklass och årskurs 1, samt en avdelning från år 2 och äldre. Avdelningarna har sin tillhörighet i skolans lärlag. Det innebär att eleverna har samma barn och vuxna omkring sig på dagarna. Fritidshemmet öppnar klockan 06.30 och stänger klockan 18.00.

Fritidshemmet har tillgång till skolgården, idrottshall och närområdet med närheten till naturen som skog, fält och parker.

Det är viktigt att eleven hela tiden ser den egna utvecklingen i både ämneskunskaper och sociala färdigheter, vi utvecklar förmågor hela dagen och fritidshemmet och skolan kompletterar varandra i det arbetet.

Elevhälsa

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Elev­inflytande

På Grillbyskolan har eleverna har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och det ökar lusten att lära. I olika forum kan eleverna ut­trycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Elevråd

I elevrådet deltar utvalda elever från alla klasser. Elevrådets styrelse består av elever från årskurs 4-6. Deras uppgifter är, bland annat, att sammanställa och diskutera klassrådens förslag och att vidarebefodra till rätt personer. De ska också verka för trivsel och gemenskap på skolan och att representera eleverna inför skolledning, lokal styrelse eller i andra sammanhang.

Klassråd

På klassråden kan eleverna i varje klass ta upp frågor som är viktiga för dem. Elevrådsrepresentanterna tar med sig frågor som är viktiga till elevrådet.

Jourklass

Klasserna 3-6 är jourklasser. Att vara jourklass innebär att man hjälper till under skolmåltiderna med disk och undanplockning. Det gör man tre till fem veckor per termin.

Föräldra­samverkan

För oss är ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare viktigt. Kommunikation och dialog behövs för att du ska veta hur det går för ditt barn och vad som händer på skolan. I olika forum möter vi dig och ditt barn.

Föräldramöte

Föräldramöte hålls en gång per termin. På höstterminen har hela skolan ett gemensamt föräldramöte med gemensam information innan alla föräldrar går vidare till sitt barns klass. Till föräldramötet på våren är även eleverna välkomna.

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas tre till fyra gånger per termin. Då samlas föräldrarepresentanter och skolans rektor för att prata om skolan. Alla klasser har föräldrarepresentanter som representerar klassen men alla föräldrar är hjärtligt välkomna.

Kallelser från föräldrarådet hittar du under nyheter.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal hålls en gång per termin. Det är ett samtal som sker på lika villkor mellan barn, föräldrar och lärare. Samtalet innefattar elevens sociala utveckling och kunskapsutveckling i förhållande till läroplanen, kursplan och kunskapskrav. En gång per läsår skriver läraren en skriftlig individuell utvecklingsplan, IUP, för de elever som ännu inte får betyg.

Veckobrev

Ditt barns klasslärare skickar brev med information om skolan och klassen till dig minst varannan vecka via mail eller blogg.

Kontakt och sjukanmälan

Här hittar du kontakt­uppgifter till oss som arbetar på Grillbyskolan. Här finns också våra konton i sociala medier.

Sjukanmäl

Sjukanmäl senast klockan 8. Det gör du genom Infomentor.

Expedition

Telefon: 0171-62 66 76
E-post: grillbyskolan@enkoping.se

Ledning

Rektor

Maria Lindberg
Telefon: 0171-62 68 00
E-post: maria.lindberg.a@enkoping.se

Arbetslag

Årskurs F-6

Telefon: 0171-62 68 42

Fritidshem

Årskurs F-1

Telefon: 0171-62 68 51 eller 0171-62 68 43

Årskurs 2-6

Telefon: 0171-62 68 49 eller 0171-62 68 50

Elevhälsan

Skolsköterska:

Telefon: 0171-62 62 20

Kurator:

Telefon: 0171-62 56 48

Psykolog:

Josefin Thun
Telefon: 0171-62 57 59
E-post: josefin.thun@enkoping.se

Specialpedagog och speciallärare

Telefon: 0171-62 68 40

Skolläkaren träffas enligt överenskommelse med skolsköterska.

Matsal och kök

Kökschef

Telefon: 0171-62 68 46
E-post: lillemor.nordh@enkoping.se

Fakta om skolan

  • Adress: Storgatan 33, 749 52 Grillby
  • Telefon: 0171-62 66 76
  • År: F–6
  • Antal: 164 elever
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun