Kraftens förskola

Kraftens förskola ligger på Linjegatan, i närheten av flera grundskolor.

Foto på en anställd på förskolan som håller ett barn i famnen. Bredvid den anställda står ännu ett barn.

Fakta om förskolan

 • Adress: Linjegatan 19, 745 62 Enköping
 • Telefon: 0171-62 55 27
 • År: 1–5 år
 • Antal: 125 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun

Barnen på Kraftens förskola är uppdelade i mindre grupper under dagen. Förskolebussen som är kopplad till Kraften har en grupp med 4-5-åringar. De åker från förskolan mellan klockan 09:00-15:00 varje dag.

På Svalans asylavdelning tar vi emot nyanlända familjers barn. Vi har även en ny grupp för 5-åringar som heter Örnarna.

Den pedagogiska verksamheten ska vara lustfylld och stimulerande för alla barn. Vi planerar verksamheten utifrån förskolans mål men även utifrån barnens mognad och intressen. Det ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Språk, matematik, natur och teknik ingår naturligt i vår dagliga verksamhet. Vi lägger också stort fokus på de estetiska uttrycksformerna; musik, sång, dans, drama och skapande.

Vi prioriterar även leken och det sociala samspelet. De vuxna är medforskare tillsammans med barnen. Vi fokuserar på språk och kommunikation i alla sammanhang under dagen. Vi vill att barnen ska få många tillfällen till samtal med både barn och vuxna varje dag.

Vi får vår mat levererad från måltidsservice.

Kraftens förskola är en partnerförskola. Partnerförskolor bygger på samarbete mellan förskolor och Uppsala universitet.

Foto på Kraftens förskola och deras utegård.

Arbetssätt

Det är roligt och meningsfullt att gå till min förskola! Jag känner mig trygg med mina kamrater och med de vuxna. Möten med människor och olika kulturer är betydelsefulla och ger lust och inspiration till utveckling och lärande.

Inskolning/ introduktion

För att ge ditt barn en bra start i förskolan, och att det ska fungera i fortsättningen, är det viktigt att vi tillsammans satsar på inskolningen. Du måste vara beredd på att ge ditt barn den tid det behöver för att bli trygg i den nya miljön och med oss vuxna som arbetar i förskolan

Av erfarenhet vet vi att vi skapar bästa möjliga betingelser för en trygg och trivsam vistelse i förskolan genom att skynda långsamt fram med inskolningen. Fråga oss på förskolan om du vill veta mer om inskolningen.

Föräldra­samverkan

Den dagliga föräldrakontakten är viktig i förskolan. Att få information om barnet och att för dig som förälder berätta hur barnets dag på förskolan varit. Varje år erbjuds föräldern minst ett utvecklingssamtal runt sitt barn.

Föräldramöte

På förskolan ordnas föräldramöten några gånger per termin. Det är informationsmöte, drop-in-frukost, sommarfest och lucia.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Planer och dokument

Aktuella planer delas ut av rektor vid förfrågan.

Svalans asylavdelning

Svalans asylavdelning är för barn i åldern 3–5 år. Här erbjuder vi allmän förskola 15 timmar i veckan utan avgift. På avdelningen arbetar två pedagoger och en språkvärd.

Vi utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Verksamheten är anpassad så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Språk, kommunikation, lek, musik och skapande får ett stort stort utrymme i verksamheten. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt!

Varje morgon har vi samling tillsammans med barnen då vi sjunger tillsammans och barnen erbjuds frukt.

Bra att veta

 • Avdelningen är till för barn mellan 3-5 år. Här får man börja hösten det år man fyller 3 år
 • De barn som går hos oss går gratis och erbjuds 15 timmar i veckan
 • När barnen kommer till oss ska de vara frisk och pigga nog att orka med vår verksamhet
 • Avdelningen kan vara stängd vissa dagar på grund av planering, utbildning eller helgdagar
 • Alla som arbetar på förskolan har anmälningsplikt, vilket innebär att vi måste rapportera om vi misstänker att barn far illa.

Ansökan

Du ansöker om plats till Svalans asylavdelning via vår blankett. Blanketten finns också på Svalans asylavdelning och hos kontaktcenter på Torggatan 21. Du kan inte ansöka om plats på Svalans asylavdelning i kommunens e-tjänst.

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till vår personal på Kraftens förskola.

Rektor

Eva Lindqvist
Telefon: 0171-62 67 57
E-post: kraftensforskola@enkoping.se

Avdelningar

Månen

Telefon: 0171-62 76 48 eller 070-162 54 89
E-post: kraften.manen@enkoping.se

Solen

Telefon: 0171-62 72 04 eller 070-162 58 20
E-post: kraften.solen@enkoping.se

Stjärnan

Telefon: 0171-62 72 10 eller 070-162 58 37
E-post: kraften.stjarnan@enkoping.se

Regnbågen

Telefon: 0171-62 72 05 eller 070-162 58 19
E-post: kraften.regnbagen@enkoping.se

Vinden

Telefon: 0171-62 55 27 eller 070-162 50 87
E-post: kraften.vinden@enkoping.se

Norrskenet (förskolebuss mobil förskola)

Telefon:

070-162 65 74

070-162 65 73

070-162 60 90

079-098 07 40

E-post: mobilaforskolan.norrskenet@enkoping.se

Svalan (asylavdelning)

Telefon:

0171-62 51 42

070-696 92 16

E-post: svalansforskola@enkoping.se