Avgifter för tillstånds­prövning och tillsyn av tobak, tobaksfria nikotin­produkter och e-cigaretter

Här kan du läsa om vilka avgifter som gäller.

Avgifter för försäljning av tobak

Prövningsavgifter

Avgiften inbetalas till bankgiro 230-8203 och avser handläggning av ansökan/anmälan. Vi gör olika prövningar beroende på vad ansökan avser, därför är avgifterna och handläggningstiderna olika. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås eller återtas.

Typ av ansökan

 • Nyansökan, stadigvarande tobakstillstånd 9 600 kronor.
 • Nyansökan, tillfälligt tobakstillstånd 6 000 kronor.
 • Nyansökan, detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag: 9 600 kronor för första stället, därefter 2 000 kronor per ytterligare ställe.

Typ av anmälan

 • Anmälan om mindre omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden: 3 200 kronor.
 • Anmälan om omfattande ägar- eller bolagsförhållanden: 9 600 kronor.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften faktureras första halvåret och avser hela året.

Typ av tillsyn 

 • Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av tobaksvaror: 5 000 kronor per år. Avgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som anmälan inkommit.
 • Årlig tillsynsavgift vid restauranger som har serveringstillstånd 1 500 kronor per år.
 • Årlig tillsynsavgift hos bolag som har fler tillstånd på samma bolag: 5 000 kronor för första stället, därefter 1 500 kronor per ytterligare ställe. 

Övriga avgifter avseende tillsyn 

 • Öppnat tillsynsärende: 5 000 kronor.
 • Avgift för uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål: 1 000 kronor.

Avgifter för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 1500 kronor.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften är 1500 kronor.

 

Avgifter för försäljning av e-cigaretter och påfyllnings­behållare

Prövningsavgift

Avgiften inbetalas till bankgiro 230-8203 och avser handläggning av anmälan.

 • Handläggning av nyanmälan, försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare: 1 500 kronor.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften faktureras första halvåret och avser hela året.

Typ av tillsyn

 • Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare: 1 500 kronor. Avgifter omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som anmälan inkommit.
 • Öppnat tillsynsärende: 5 000 kronor.
 • Avgift för uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål: 1 000 kronor.