Jobbstöd och sysselsättning

Det finns flera verksamheter, sysselsättningar och stödinstanser för dig som har varit eller riskerar att bli arbetslös en längre tid eller har olika typer av arbetshinder.

Jobbcentrum

Jobbcentrum är till för dig som är eller riskerar att bli långtidsarbetslös och behöver extra stöd och hjälp för att komma ut i arbete eller studier.

Joar Socia

Joar Socia är en kommunal verksamhet för personer med olika arbetshinder.

Servicepoolen

Syftet med servicepoolen är att kunna erbjuda praktik, extratjänst eller arbetsträning för de personer som står långt från arbetsmarknaden eller har ett arbetshinder.

IPS Enköping

Vi erbjuder stöd till personer med psykisk ohälsa som vill arbeta. Våra arbetskonsulenter hjälper till med till exempel matchning, jobbsökning och introduktion på arbetsplatsen. De finns med som stöd för deltagare och arbetsgivare så länge behovet finns.