Tips och råd om störande djur

I vissa fall kan djur upplevas som störande. Här har vi samlat tips om vad du kan göra och vem du kan kontakta vid problem gällande de vanligaste djuren vi brukar få in klagomål om.

Om du störs av djur bör du i första hand prata med djurägaren, men ibland kan du också ta hjälp av till exempel din hyresvärd eller kommunen. Om det rör sig om djur ute i det fria, till exempel orm på din tomt får du i första hand försöka ta hand om problemet själv.

Gäss

Gässens avföring kan påverka badvattenkvalitén på strandbad sommartid, framförallt när det är varmt och relativt vindstilla. På land är gässens nedskräpning ingen direkt fara för människors hälsa. Gäss är flyttfåglar som stannar kortare tidsperioder i kommunen, framförallt under sensommaren. Avskjutning av några individer är inte någon långsiktig lösning.

Hundar

Om du blir störd av en hund bör du i första hand prata med ägaren. Det kan vara så att hundägaren inte vet att hunden skäller när den är ensam. Upplever du att problemet fortsätter kan du kontakta din eventuella hyresvärd eller bostadsrättsförening. Får du ingen hjälp av dem kan du kontakta kommunen.

Kajor

Trots att kajor inte utgör någon risk för människors hälsa är det många som uppfattar dem som ohygieniska. Kajorna är duktiga på att sprida omkring sopor och orsaka nedsmutsning. Det är fastighetsägarens ansvar att förebygga att kajorna bygger bo.

Vad kan du göra själv?

Ofta är det vår livsstil som gynnar kajorna och det finns saker vi kan tänka på för att undvika det.

 • Sluta slänga mat och skräpa ned: Antalet kajor skulle minska om vi slutade att slänga mat och skräpa ned.
 • Täck över spill från foderautomat för små fåglar: Många tycker om att vintermata små fåglar. Spillet på marken under foderautomaten lockar till sig större fåglar. Att lägga ett hönsnät under foderautomaten gör att stora fåglar inte kommer åt spillet.
 • Täck över skorsten och andra ställen på hus. Det är bra att täcka över skorstenen och andra ställen på hus som kajorna gärna använder som häckningsplatser.
 • Ögonattrapper: Gör en ögonattrapp genom att klippa ut en cirkelrund platta med en diameter på cirka en decimeter. Tänk på att materialet ska kunna stå emot väder och vind. Måla skivan på båda sidor med en svart pupill och en gul eller orange iris. Om du sätter upp attrapperna i par, liknar de ett rovdjur. Prova att sätta upp attrapperna vid till exempel bärbuskar.
 • Skrämselballonger: Använd färgglada ballonger som du målar ögon på. De liknar rovfåglar och kan vara avskräckande.
 • Rovfågelssiluetter och uvbulvaner: Du kan göra en rovfågelssiluett genom att skära ut en siluett i naturlig storlek och måla den svart. Häng upp den på en lina i trädgården. Tänk på att använda en balansvikt så att siluetten håller sig rättvänd när det blåser. Det finns också färdiga uvbulvaner att köpa. 

Katter

Om du blir störd av en katt bör du i första hand prata med kattägaren. Det kan vara bra att känna till att det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Upplever du att problemet fortsätter kan du kontakta din eventuella hyresvärd eller bostadsrättsförening. Får du ingen hjälp av dem kan du kontakta kommunen.

Du som är kattägare måste visa respekt för dina medmänniskor. Gör vad du kan för att undvika att din katt stör omgivningen. Katter är en källa till glädje, men ställer också krav på dig som ägare.

Så här kan du hålla katter borta

Det finns flera metoder du kan använda för att hålla katter borta från ditt hem och din tomt.

 • Urinmarkering: För att minska urinmarkering från katter finns ett specialmedel hos veterinärer. Detta medel ska göra att katten markerar med sina körtlar på kinderna och tassarna istället. På så sätt slipper du lukten.
 • Det finns för övrigt en mängd preparat på marknaden som sägs hålla katter borta. De flesta katter ogillar även doften av citron. Du kan göra en egen blandning av citrondoft genom att blanda alla tabletterna från en tub C-vitaminbrus i cirka 10 liter vatten. Spruta sedan blandningen där du inte vill att katter ska vara. Tänk på att textilier kan bli blekta av lösningen.
 • Sandlåda och trädgårdsland: Sätt ett lock på barnens sandlåda för att förhindra att katter använder den som toalett. För att skydda trädgårdslandet kan du lägga över en fiberduk. Fiberduken skyddar även mot skadeinsekter.
 • Inomhus: Du kan sätta nät innanför dörrar och fönster som du vill hålla öppna för att hålla ovälkomna katter utanför.

Mata inte katter och skaffa inte sommarkatt

Ge varken din egen katt eller en förvildad tamkatt mat utomhus. Risken finns att matrester drar till sig även andra djur som råttor och fåglar. Kom också ihåg att om du börjar mata en förvildad katt regelbundet betraktas du som ägare till katten. Detta innebär att du ska ta allt ansvar för katten, exempelvis att betala för kastrering, vaccinationer och id-märkning. Du ska också betala för mat och ge katten ett hem att bo i.

En katt är beroende av dig året runt och kattens livslängd är 10 till 20 år. Katter som överges går en plågsam död tillmötes. De svälter eller fryser ihjäl under vintern. Risken är också stor att de drabbas av sjukdom eller dör av trafikskador. I djurskyddslagen står det att du har ett strikt ägaransvar som kattägare. Det betyder att du är skyldig att se till att din katt behandlas väl och skyddas mot lidande.

Ormar

Om du har en orm i ditt hus eller på din tomt får du i första hand försöka ta bort den själv. Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar, deras ägg och ungar. Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den. Naturvårdsverket tipsar om att du kan flytta ormen genom att använda en lövräfsa och lyfta ner ormen i en hink. Lägg ett lock på hinken innan du bär iväg den. Om du inte klarar att flytta ormen på egen hand kan du kontakta ditt försäkringsbolag eller en skadedjurssanerare.

Om ormen är på en av kommunens offentliga platser kan kommunen hjälpa till att ta bort den. 

Vildsvin

Under höstmånaderna är vildsvinen extra aktiva och letar efter mat, detta kan leda till att de söker sig till människors fastigheter och trädgårdar.

Fågelmat, kompostmaterial, fallfrukt och ekollon är det som oftast lockar vildsvinen till trädgårdar.

Har du frågor gällande vildsvin kan du kontakta kommunen.

Här är några förebyggande tips som kan hjälpa dig att slippa vildsvin i trädgården:

 • Placera fågelmat högt upp i ett träd. Vildsvinen kan stå på bakbenen och riva ner maten om den är placerad för lågt.
 • Använd helst ett kompostkärl istället för en öppen kompost.
 • Plocka bort fallfrukt från marken under hösten. 
 • Det kan även fungera att skrämma eller störa vildsvinen i ett tidigt skede, innan de hinner vänja sig vid människor.