Regler kring fyrverkerier

Möjligheten att använda fyrverkerier på offentliga platser är mycket begränsad. Det beror på risken för skador och för att skottljuden påverkar både människor och djur.

Enköpings kommun tillåter endast fyrverkerier mellan klockan 21-01 på nyårsafton, påskafton och på valborg på offentliga platser.

Förbjudet i centrala Enköping

Man får inte skjuta fyrverkerier i centrala Enköping. Centrala Enköping är området som ramas in av Fjärdhundragatan, Tullgatan, Östra Ringgatan och Ågatan. Man får inte heller skjuta fyrverkerier närmare än 200 meter från lasarettet.

Det är en avvägning som vi har gjort tillsammans med polisen och andra kommuner. Att använda smällare är förbjudet i hela Sverige.

Det är tekniska nämnden som ansvarar för de lokala ordningsföreskrifterna och därmed när man får skjuta fyrverkerier på allmän plats. Kommunen arrangerar inget firande av nyårsafton, påskafton eller valborg med fyrverkerier.

Kommunen kan inte totalförbjuda fyrverkerier

Vi är medvetna om att det finns starka önskemål om att inte tillåta fyrverkerier alls. Kommunen kan bara förbjuda fyrverkerier på sin egen mark, det vill säga torg, parker centrala gator och så vidare. Vi kan alltså inte totalförbjuda fyrverkerier.

Du måste ha tillstånd

Du måste ha tillstånd av polisen för att använda fyrverkerier på offentlig plats inom tättbebyggt område. Med tättbebyggt område menas ett område med minst 200 invånare med mindre än 200 meter mellan husen där fritidsfastigheterna är färre än 50 procent.

Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är köpta före lagändringen.