Dricksvattnet i Enköping

I Enköping är det mesta kommunala dricksvattnet grundvatten. Det tas upp från Enköpingsåsen i Vånsjöbro och i Munksundet.

Dessutom finns mindre anläggningar i Nygård, Ådalen och Veckholm. Några områden i kommunens yttre delar får sitt vatten från Bålsta och Västerås.

Du som har egen brunn får också ditt vatten från grundvattnet.

Missfärgat vatten

Om dricksvattnet är missfärgat kan du spola en stund för att se om det blir bättre. Är det fortfarande missfärgat kan du kontrollera om dina grannar har samma fel. Är vattnet grönfärgat kan det vara problem med fjärrvärmen. Om missfärgningen kvarstår, kan du kontakta oss.

Hårdhetsgrader på vattnet där du bor

Enköpingstrakten har kalkrik jord- och berggrund, vilket gör att vattnet har hög hårdhetsgrad. Det kan märkas till exempel på diskbänken och i duschutrymmen.

Hårdhetsgraden (dH°) ligger mellan 9 och 17 beroende på var i kommunen du bor:

  • Vånsjöbro: 14
  • Munksundet: 16
  • Nygård: 10
  • Ådalen: 5
  • Veckholm: 9

Eftersom dricksvatten är ett livsmedel har Livsmedelsverket krav på vattnets kvalitet. Därför tar vi regelbundna vattenprover som sedan analyseras på olika sätt.

Ekolsund, Hammarsudd, Sävsta och Bredsdal får sitt vatten från Bålsta respektive Västerås. De har alla hårdhetsgrad 5 dH°.

Plastledning och avhärdare

Hårt vatten är ofarligt för hälsan men kan påverka kopparrör och en del hushållsmaskiner. Därför är det bra att ha plastledningar om det är möjligt.

För att förändra hårdhetsgraden på dricksvattnet kan du installera en egen avhärdare. Då blir vattnet mjukare. Det finns för- och nackdelar med att avhärda vattnet. Den tydligaste effekten är att porslin och köksmaskiner får mindre kalkavlagringar från vattnet.

Just nu håller vi på att ta ett helhetsgrepp om dricksvattnet i Enköping. Det handlar om att säkra både tillgången till dricksvattnet och dess kvalitet. Då kommer det bli nödvändigt att bygga ett vattenverk med olika processer för att behandla vattnet. Det ger oss också möjlighet att justera hårdheten på vattnet.

Vi arbetar för att minska uranhalten i Vånsjöbro

Det finns förhöjda halter av uran i vattnet från Vånsjöbro. Uranhalten bör helst inte vara över 30 mikrogram per liter. Att det ändå ligger något över det gränsvärdet i Vånsjöbro beror på markens naturliga egenskaper. Vi arbetar med insatser för att kunna sänka uranhalten i Vånsjöbrovattnet. Att få bort uranet är också en del i det långsiktiga arbetet med att säkra både tillgången till dricksvattnet och dess kvalitet.

Du kan dricka vattnet och det är fullt godkänt som livsmedel.

Vattnets uranhalter i Enköpings kommun (uran mikrogram per liter):

  • Vånsjöbro: 36
  • Munksundet: 25
  • Nygård: 5
  • Ådalen: 27
  • Veckholm: 8

PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för ett stort antal organiska ämnen som innehåller fluor.

PFAS finns i många olika produkter som har använts av både industri och hushåll. De har till exempel använts i vissa typer av brandskum, rengöringsprodukter, beläggningar på non-stick-stekpannor (exempelvis teflon), vattenavstötande kläder, kosmetiska produkter, skidvalla med mera. Många av ämnena är nu förbjudna, men de finns fortfarande kvar i miljön.

Ämnet finns i vissa kommunala dricksvattentäkter men i halter under gränsvärdena. Gränsvärdet för PFAS sänks från och med 1 januari 2026 och vi klarar även dessa kommande gränsvärden.