Tomter – regler, gränser och gränsvisning

Har du rättsliga frågor om en fastighet ska du kontakta Lantmäteriet i Uppsala län. Det kan handla om avstyckningar, lagfarter, servitut eller inteckningar.

Tomtgräns

Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan kommunen hjälpa dig att ta fram gränsmarkeringarna. Om du behöver en gränsbestämning som är juridiskt gällande ska du kontakta lantmäteriet.

Gränsvisning

En gränsvisning är inte någon fastighets­rättslig åtgärd, men om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att återfinna gräns­markeringarna.

Där vi inte återfinner någon gränsmarkering markerar vi med träläkt eller färgmarkering. En gränsutvisning innebär aldrig att man får nya gränsrör. Gränsen visas ut baserat på uppgifter i handlingar upprättade vid tidigare utförd lantmäteriförrättning. Detta innebär att det inte är något nytt beslut om gränsens läge som fastslås.

I vissa fall kan dokumentationen av gränser som tillkommit i äldre tid vara av bristande kvalité eller saknas. I dessa fall kan gränsens läge vara osäkert och en exakt gränsvisning svår att genomföra. Vid behov av ett fastställande av gränsens exakta läge kan då en fastighetsbestämning alternativt en särskild gränsutmärkning göras i stället för gränsvisning.

För dessa typer av myndighetsutövning hänvisas till Lantmäteriet.