Brandskydd och sotning

Räddningstjänsten Enköping-Håbo ansvarar för brandskydd och sotning i Enköpings kommun.

Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB är den sotare som är upphandlad av kommunen att sköta sotning och brandskyddskontroll.

På räddningstjänstens webbplats hittar du bland annat dispensansökan för att sota själv, sotningstaxan och taxan för brandskyddskontroll.

Fastighetsägarens ansvar

Det är alltid du som fastighetsägare som har ansvaret för skydd av liv och egendom i och med att du installerar och/eller använder en eldstad. Det gäller alla typer av eldstäder i en fastighet. Ytterst sett är det alltså ditt ansvar att eldstäderna hålls i funktionsdugligt skick. Allt enligt lagen om skydd mot olyckor i kraft.

Kommunens ansvar

Vi ansvarar för att det finns en brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som har utsetts av kommunen och som har behörigheten.

Relaterad information