Fasadändring

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du behöver ansöka om bygglov om:

 • Du ska ändra byggnadens färg.
 • Du ska ändra fasadmaterial eller taktäckningsmaterial.
 • Du ska ta upp nya dörrar och fönster eller ändra befintliga, till exempel genom att ta bort eller ändra indelning, storlek, placering, materialbyte eller hängning, det vill säga ändra från sidohängda till vippfönster.
 • Du ska sätta upp balkonger eller ändra befintliga bygga takkupor eller altaner.
 • Du ska tilläggsisolera fasaden.
 • Du ska komplettera eller ändra byggnadens yttre med nya detaljer, till exempel luftvärmepump, ventilationsaggregat, rök- eller ventilationskanal.
 • Byggnaden bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefull.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska sätta upp en markis.
 • Byggnaden ligger utanför detaljplanerat område och du ska byta kulör eller fasadbeklädnad.

Nej, du måste göra en anmälan om:

 • Åtgärden innebär att brandskyddet i en byggnad påverkas väsentligt.
 • Om du ska bygga en takkupa enligt attefallsreglerna.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du vill byta färg på fasaden, byta fasadbeklänad eller tacktäckningsmaterialet på ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
 • Du vill byta färg på fasaden, byta fasadbeklänad eller tacktäckningsmaterial på fasad eller tak på andra byggnader än ett en- eller tvåbostadshus som vetter mot kringbyggd gård, om det inte har stor allmän påverkan. Med kringbyggd gård menas ett slutet kvarter eller en gård.

Vad kostar det?

Grundavgifter:

 • 2 750–7 000 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Situationsplan, utdrag från Enköpingskartan
 • Kan behövas: detaljritning i skala 1:20 eller 1:50
 • Kan behövas: material- och kulörbeskrivning

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning

Ansök eller anmäl