Vård- och omsorgs­programmet

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har funktionsnedsättningar.

Foto på elever på vård- och omsorgsprogrammet som plåstrar om en patient.

Sunda levnadsvanor

Livslångt lärande

Som elev på vård- och omsorgsprogrammet bör du ha siktet inställt på hälsa, friskvård och sunda levnadsvanor. Hos oss får du bland annat lära dig hur du bemöter och stöttar männikor i olika situationer, som till exempel i olika hälsosammanhang och när hälsan sviktar. Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskaper i hälso- och sjukvård samt socialtjänst och du kan börja arbeta direkt efter gymnasiet inom ett flertal områden inom vårdyrket.

Arbete direkt eller högre utbildning

Efter din examen är du behörig undersköterska och efterfrågad på många arbetsplatser. Behovet av utbildad personal är stort inom kommun och landsting, som är de största arbetsgivarna. Även antalet privata vårdgivare ökar. På vård- och omsorgsprogrammet är det möjligt att skaffa behörighet för högskolestudier. Du kan fortsätta din utbildning inom vård och omsorg men programmet ger även behörighet till helt andra utbildningar.

Personlig utveckling

Vi arbetar för att du ska ta eget ansvar för din utbildning. Stor vikt läggs vid din personliga utveckling, din självständighet, ditt självförtroende och din sociala kompetens. I utbildningen ingår temaarbeten där du arbetar i grupp. I ett tema ingår flera av de ämnen du läser. Som träning inför arbetslivet använder vi oss av problemlösande undervisning. Där utgör du och de kamrater som ingår i din grupp den viktigaste basen i arbetet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under dina tre år på vård- och omsorgsprogrammet genomför du minst 15 veckors praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, inom olika vårdområden. Du får därigenom en god inblick i vad arbetet inom vårdsektorn innebär.

Hälsointyg krävs för praktik

För att minska spridningen av vissa smittsamma sjukdomar, har region Uppsala beslutat att det krävs ett giltigt hälsointyg för samtliga elever som ska ut på praktik inom vård och omsorg. Det är skolan, tillsammans med eleven som ansvarar för att det finns ett giltigt hälsointyg när den kliniska praktiken påbörjas. I vissa fall krävs uppföljning av vaccinationsläget eller kompletteringar av vacciner för att kunna gå ut på praktik.

Det är viktigt att i god tid se till att ett godkänt hälsointyg finns. Om praktiken inte kan genomföras kan utbildningen i sin helhet inte godkännas.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel på vårdutbildningar där kommuner, utbildningssamordnare, arbetsgivare och fackliga organisationer samverkar för att öka kvaliteten på utbildningarna. Det innebär att du som utbildar dig inom Vård- och omsorgscollege får den kompetens som arbetsgivarna vill ha. Efter utbildningen får du ett diplom som är meriterande när du söker jobb.

Westerlundska gymnasiet är med i Vård- och omsorgscollege.

Kontakt och besök

Du kan givetsvis kontakta oss om du har några frågor om programmet. Det går också bra att besöka oss på våra informationskvällar och på öppet hus som vi anordnar varje år för elever i årskurs 9.

Elever berättar om programmet

Foto på elever.

Emma Henriksson Westring och Nea Gustafsson, elever på vård- och omsorgsprogrammet.

Hur är det att vara elev på vård- och omsorgsprogrammet?

– Det är en väldigt rolig och lärorik utbildning. Jag har fått en helt annan syn på människor sedan jag började här, då man ser att alla har olika förutsättningar i livet. Man får bättre förståelse för det och vilka olika typer av stöd det finns att få, säger Emma.

Vad har ni lärt er på ert program?

– Vi läser kurser i anatomi, geriatrik, gerontologi och omvårdnad. Vi lär oss mycket om hur man bemöter människor och hur det dagliga arbetet på ett äldreboende kan se ut, säger Nea.

Vilken användning kommer ni ha av er utbildning i framtiden?

– Efter gymnasiet är vi attraktiva på arbetsmarknaden vilket känns skönt, och man kan även plugga vidare om man skulle vilja. Jag tror att jag vill jobba på en barnakut vilket man kan göra som undersköterska. Jag kommer ha nytta av min utbildning eftersom den är så bred, säger Emma.

Vad är skillnaden mellan att gå i grundskolan och på gymnasiet?

Vi lär oss helt andra ämnen mot vad vi gjorde i grundskolan och det är mycket mer ansvar. Det gäller att vara med på alla genomgångar och planera sina studier, säger Emma.

Vad vill ni säga till elever som har sitt gymnasieval framför sig?

– Gör det du tycker är roligt, finns inte intresset blir skoltiden tuff! Jag var inte helt säker på vad jag skulle välja först, men jag valde VO för att det är en intressant utbildning och chanserna till jobb är goda, säger Nea.