Program och ansökan

Här finns information om vilka utbildningar Westerlundska gynasiet erbjuder, våra öppet hus och hur du ansöker.

Dina intressen, önskemål och förutsättningar styr ditt val men det kan vara bra att veta att oavsett vilket program du väljer kan det leda vidare till många olika framtida mål.

Om våra program

12 nationella program

På Westerlundska gymnasiet kan du kan välja mellan 12 nationella program, alla är treåriga. Vi har även introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Vi erbjuder även nationella (NIU) och lokala (LIU) idrottsutbildning.

När du valt program kan du välja inriktning och programfördjupning. För dig som vill bygga på din utbildning finns goda möjligheter att läsa utökade kurser. Eftersom vi är en stor skola med ett brett programutbud kan vi erbjuda dig ett åttiotal kurser inom det individuella valet. Inom moderna språk kan du till exempel söka spanska, italienska, franska, tyska eller mandarin.

Många valmöjligheter

Vilket av våra program du än väljer kan du anpassa din utbildning med olika inriktningar och programfördjupningar. Vi har ett brett programutbud och kan dessutom erbjuda en stor mängd kurser inom individuella valet, i årskurs 2 och 3. Skolan erbjuder spanska, tyska, italienska och franska i moderna språk.

För dig som ytterligare vill bygga på din utbildning finns möjligheten att läsa utökade kurser. Alla elever har möjlighet att driva företag inom Ung företagsamhet. Väljer du ett yrkesprogram har du minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande och du erbjuds även möjlighet att läsa in högskolebehörighet. Väljer du ett studieförberedande program har du möjlighet att läsa in maximal meritpoäng som ett komplement till den behörighet programmet redan ger.

Engagerad personal

Vi har hög kvalitet på våra utbildningar där lärare och elever arbetar tillsammans i samlade studiemiljöer. Här trivs både elever och personal. Skolans lärare är behöriga och engagerade med stor erfarenhet och kunskap inom sina ämnesområden. Med deras handledning får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter. Skolan har ett nära samarbete med näringslivet och de olika yrkesprogrammens branscher.

Yrkes­program

Efter utbildning på ett yrkesprogram ska du ha möjlighet att börja jobba direkt. Med några smarta kursval har du även möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet.

Våra yrkesprogram har ett nära samarbete med respektive bransch och du har minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Högskole­­förberedande program

Ett högskoleförberedande program ska förbereda dig för studier på högskola och universitet. Det förbereder dig dock inte för några yrken direkt efter gymnasieexemen.

Introduktions­­programmen

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program möjlighet till individuellt anpassad utbildning.

Idrotts­utbildning

Är du intresserad av idrott? På Westerlundska gymnasiet kan du kombinera dina gymnasiestudier med en idrottsutbildning.

Genom "Nationell idrottsutbildning" (NIU) kan du kombinera dina gymnasiestudier med en elitsatsning på fotboll.

Genom "Lokal idrottsutbildning" (LIU) kan du som är aktiv i en förening kombinera dina gymnasiestudier med handboll, ishockey (LIP) eller fotboll.

Ung företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet är ett koncept som ger ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

UF innebär att du startar upp ett företag i början av läsåret för att ensam eller tillsammans med kollegor driva företaget under hela skolåret. Det innebär allt från försäljning, bokföring, marknadsföring och från och med i år obligatorisk e-handel. I mitten av maj lägger eleverna ner sina företag och räknar ut sitt ekonomiska resultat.

Förutom betyg i kurserna som är knutna till UF kan eleverna alltså tjäna sina egna pengar men framför allt utveckla dina entreprenöriella förmågor såsom mod, drivkraft, kommunikationsförmåga, ledarskap och säljförmåga

I år har vi 189 UF-elever från många av skolans program. Eleverna kan driva UF-företag på alla skolans program och nästan all UF-verksamhet schemaläggs på samma tid i veckan. Detta gör att eleverna kan driva UF tillsammans med kollegor från andra program. Dessutom ger vi eleverna möjligheter till internationella kontakter via UF. Lärarna som stöttar eleverna har olika ämnen de är experter på och eleverna får möjlighet att träffa den lärare som de behöver hjälp från under de gemensamma lektionerna.

Årets UF-företag

Varje år startar ett antal UF-företag av elever på Westerlundska gymnasiet. Årets företag ser du här nedan.

Alla UF-företagare har en rådgivare som oftast är en företagare som är verksam inom samma bransch som UF-företaget. Westerlundska samarbetar nära företagarna i Enköping för att skapa gemensamma ytor för elever och företagare att träffas.

Att vara rådgivare är roligt och utvecklande. Det är en chans att få träffa ungdomar och smittas av deras energi! Kontakta gärna oss om du vill vara rådgivare till ett UF-företag.

Här nedan kan du som företagare se elevernas pitchningar. I år sker det elektroniskt i och med pandemin.

Besöka gymnasiet

Öppet hus

På hösten har vi ett öppet hus på Westerlundska gymnasiet dit elever och vårdnadshavare är välkomna.

Vi hälsar dig som går i årskurs 9 varmt välkommen till oss på Westerlundska gymnasiet på öppet hus. Dina vårdnadshavare är självklart också välkomna. Kom och ställ alla frågor du kan tänkas ha och hör elever samt lärare berätta mer om programmen.

Tider och vidare information kommer vi att publicera här en bit in på höstterminen.

Parkering

Bakom skolan på Sandbrogatan finns ett antal parkeringsplatser. Kom ihåg P-skiva! Parkeringen kommer snabbt bli full, vi tipsar om att cykla hit om ni har möjlighet alternativt att parkera på närliggande parkeringar.

Ingångar

Vi tipsar om att du kan använda olika ingångar i våra byggnader för att undvika trängsel.

Sandbrogatan 2
 • Ekonomiprogrammet- Modulen på baksidan
 • Elevhälsan (SYV, kurator, psykolog, pedagogiskt stöd)- Huvudentré
 • Estetiska programmet- Huvudentré
 • Försäljnings-och serviceprogrammet-Huvudentré
 • Introduktionsprogrammen- Huvudentré
 • LIU/NIU- Huvudentré
 • Naturvetenskapsprogrammet- Ingång uppmärkt med NA på baksidan
 • Restaurang-och livsmedelsprogrammet- Huvudentré
 • Samhällsvetenskapsprogrammet- Ingång uppmärkt med SA på baksidan
 • Teknikprogrammet- Ingång uppmärkt med TE på baksidan
 • Ung företagsamhet (UF)+ café- Huvudentré
Korsängsgatan 12
 • Barn-och fritidsprogrammet- Hus C, ingång från skolgården
 • Bygg-och anläggningsprogrammet, husbyggnad- Hus A, ingång från byggården
 • Bygg-och anläggningsprogrammet, måleri- Hus C, ingång från skolgården
 • El-och energiprogrammet- Hus C, ingång ovanför trappan
 • Vård-och omsorgsprogrammet- Hus C, ingång från skolgården
Kaptensgatan 17
 • Fordons-och transportprogrammet- Fordonsgården

Endagsbesök

Du har möjlighet att komma på endagsbesök hos oss. Kom och var med en hel dag på ett eller flera av våra program. Prata med studie- och yrkesvägledaren på din grundskola om du vill besöka oss.

Informationskväll

I oktober hade vi ha en livesänd informationskväll där personal och elever berättade om hur det är att studera på Westerlundska gymnasiet.

Den livesända informationskvällen spelades in och här nedan har du länken till filmen.

Ansökan

Du som ska börja på gymnasiet hösten 2023 ska göra en ansökan till gymnasieantagningen. Gymnasievalet är öppet mellan 12 januari 2023 och 13 februari 2023.

Omvalsperioden är öppen mellan 17 april och 3 maj.

Det är gymnasieantagningen i Västerås som har hand om gymnasievalet för Westerlundska gymnasiet.

På kommunens webbplats kan du:

 • Ansöka till gymnasiet i vår e-tjänst
 • Ansöka till Introduktions­programmet för gymnasiet
 • Anmäla särskilda skäl för antagning till gymnasiet
 • Ansöka till gymnasiesärskola
 • Ansöka till gymnasiesärskola i annan kommun än Enköping

Gymnasiesärskola

På Westerlundska gymnasiets särskola finns tre olika nationella program och ett individuellt program.

Eleverna på det individuella programmet kommer från grundsärskolan samt träningsskolan. Eleverna på de nationella programmen kommer från grundsärskolan samt särskoleintegrerade från grundskolan.

Individuella program

Gymnasiesärskolans individuella program omfattar fyra år. Grunden för de olika kurserna är gymnasiesärskolans individuella programs kursplaner.

Undervisningen bedrivs i små grupper och varje elev har en individuell studieplan. Arbetslaget består av lärare och assistenter. Vi strävar efter att skapa en trygg och utvecklande skolmiljö för våra elever.

Våra ledord är:

 • Struktur
 • Lösningsinriktat förhållningssätt
 • Individualisering
 • Goda relationer
 • Flexibilitet
 • Kompetensutveckling
 • Pedagogik och arbetssätt.

Arbetssätt

Utgångspunkten för vårt arbetssätt är alltid att utgå från elevernas förmåga, behov och egna önskemål när vi väljer arbetsuppgifter.

 • Arbetsuppgifter genomförs med hjälp av bilder, filmer och bildschema för att konkretisera
 • Aktiviteter och övningar återkommer regelbundet för att eleverna ska få möjlighet att känna igen sig, vara trygga och bli mer självständig
 • Framsteg uppmuntras för att stärka självförtroendet
 • Självständigt arbete ges möjlighet till genom till exempel bildrecept
 • Fakta tar eleven fram, själständigt eller o grupp, genom internet och lättläst litteratur
 • Dator används så att eleven enkelt kan presentera sitt material
 • Studiebesök görs regelbundet
 • Lägerskola åker vi på en gång om året, för att få helhetssyn på eleverna och stärka sammanhållningen.

Nationella program

Nationella programmen är 4-åriga program inom gymnasiesärskolan. Programmen följer gymnasiesärskolans kursplaner och betygsystem.

På Westerlundska gymnasiets särskola erbjuds tre olika nationella program.

 • Hotell, restaurang och bageri
 • Administration, handel och varuhantering
 • Fastighet, anläggning och byggnation

Arbetssätt

Vi strävar efter en helhetssyn i undervisningen och arbetar för att eleven ska känna trivsel i en trygg och omsorgsfull miljö, där eleven genom delaktighet och jämställdhet får möjlighet att stärka sin självkänsla.

Eleven tränas av oss för ett livslångt lärande. Ett växande som baseras på nyfikenhet och utmaningar men också på förståelse för det egna funktionshindret/svårigheterna. Vi tränar också eleven i att ta beslut och ger en grundläggande kompetens för att bli en fungerande del i samhället.

Vi strävar att stimulera nyfikenhet, kreativitet och kommunikation. Detta gör vi bland annat genom temaarbeten, dagligt ”nyhetstittande” och studiebesök/lägerskolor. I bildämnet genom att arbeta med nya material. Miljömedvetenhet är ett viktigt tema på programmet såväl på det individuella planet, med till exempel sopsortering, som globalt genom exempelvis insikt i det känsliga klimatsystemet.

Undervisningen inriktas på att eleven ska klara så höga kunskapsmål som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar. Vi betonar såväl allmänbildning som social kompetens. I målsättningen ingår även att bibringa eleverna goda matvanor och kunskap om vikten av fysisk träning.

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning, bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.

Eleverna genomför från årskurs två arbetsplatsförlagd utbildning inom ramen för sina karaktärsämneskurser. Vi arbetar för att när eleven lämnar programmet ska eleven gå ut i livet med goda kunskaper, gott självförtroende och förutsättningar för anställningsbarhet/meningsfull sysselsättning eller vidare studier.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor. Vi har till uppgift att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Vi ska bidra till elevernas allsidiga utveckling och stimulera deras kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.