Ekonomi­programmet

Ekonomiprogrammet ger dig en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik.

Foto på elever på ekonomiprogrammet.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Studiebesök och gäst­föreläsningar

Här får du lära dig om hur företag och organisationer arbetar och om hur lagar blir till. Du läser ämnen som företagsekonomi, privatjuridik samt psykologi och vi ger dig färdigheter i att starta och driva ett företag.

Under studietiden gör du ett flertal studiebesök och får gästföreläsningar från ett flertal företag. Vi har utbyte med högskolor och universitet för att förenkla ditt nästa steg.

Kontakt

Se vår film

Här nedan kan du se en film om hur det är att gå på ekonomiprogrammet på Westerlundska gymnasiet.

Inriktningar för ekonomi­programmet

Ekonomi

Den här inriktningen ger dig kunskaper inom företags- ekonomiska områden. Hos oss läser du båda kurserna Redovisning 2 och Marknadsföring. Du läser också Matematik 3, vilket är en behörighetsgivande kurs inför ekonomiska utbildningar på högskola och universitet.

Juridik

Väljer du den här inriktningen får du en ökad insikt om samspelet mellan juridik och samhället samt kunskaper inom affärsjuridik. Vi besöker domstolar och arbetar med rättegångsspel. Inriktningen ger dig även möjligheter till behörighetsgivande kurser som till exempel Matematik 3.

Ung företagsamhet

I årskurs 3 på ekonomiprogrammet får du driva ett UF-företag. Genom att starta, driva och avveckla ditt företag får du uppleva ett företags hela livscykel. Under vägen får du stöd från läraren och rådgivare från näringslivet.

Poängplan

År 2022-2025

År 2021-2024

År 2020-2023

År 2019-2022

Elever berättar om programmet

Foto på elev som studerar.

Sofia Hildingstam, elev på ekonomiprogrammet.

Hur är det att vara elev på ekonomiprogrammet?

– Det är bra. Jag trivs framförallt med min klass, lärare och mentorer. Man får den hjälp man behöver. Lärarnas dörrar står alltid öppna. Det uppskattar jag.

Vad har du lärt er på ditt program?

– Jag har lärt mig jättemycket. Redan första året märkte jag av att jag lärt mig mycket nytt. Sedan har vi fått lära oss att ta eget ansvar. Det gäller att man antecknar allt själv och är alert. Då går det hur bra som helst.

Vilken användning kommer du ha av din utbildning i framtiden?

– Jag kommer att ha stor användning av min utbildning. Jag vill jobba med ekonomi i framtiden. Jag kan tänka mig att bli jurist. Vi har fått lära oss om en massa om företagsekonomi, bokföring och marknadsföring. Det är viktiga delar i alla slags företag, som jag nu har kunskap om.

Vad är skillnaden mellan att gå i grundskolan och på gymnasiet?

– Nu tar man mer ansvar och man behandlas mer som en vuxen än när man gick i grundskolan. Lärarna finns här om man behöver dem men de kommer inte se till att saker blir gjorda. Det är ditt eget ansvar. Det är den största skillnaden.

Vad skulle du säga till elever som har sitt gymnasieval framför sig?

– Utgå från dig själv, vad gillar du? Välj det du tycker om. Skulle det bli fel så går det att lösa. Allt löser sig. Det behöver du inte vara orolig för, säger Sofia.