Bygg- och anläggnings­programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Foto på elev på bygg- och anläggningsprogrammet som spikar

Delta genom hela byggprocessen

Det finns alltid behov av duktiga betongare, snickare, målare och husbyggnadskunniga yrkeskvinnor och yrkesmän. Under utbildningen på bygg- och anläggningsprogrammet får du följa med och delta genom hela byggprocessen från idé till färdig byggnad. Dessutom har du möjlighet att välja kurser för grundläggande högskolebehörighet.

Vi finns här för din skull

I första hand försöker vi se till att dina tre år på bygg- och anläggningsprogrammet ska bli så roliga som möjligt. Det gör vi bland annat genom att göra jobb som är bestående. Vi bygger inte bara upp objekten för att sedan riva ner dem.

I byggarbetslaget har vi en elevsyn, som till exempel innebär att vi inte bara ser er som en grupp elever utan att vi även bygger upp relationer med var och en av er. Vår grundsyn på läraryrket är att vi finns här för er skull och att ni har rätten till en bra gymnasieutbildning.

Kontakt och besök

Du kan givetsvis kontakta oss om du har några frågor om programmet. Det går också bra att besöka oss på våra informationskvällar och på öppet hus som vi anordnar varje år för elever i årskurs 9.

Inriktningar och ämnen

Hos oss kan du välja mellan två olika inriktningar. Valet av inriktning görs under våren i årskurs 1.

Inriktningar för bygg- och anläggning

Husbyggnad

Väljer du inriktningen husbyggnad ska du under årskurs 2 dessutom välja någon av de två olika profilerna betong eller trä.

Betongarbetare – här får du till exempel lära dig formbyggande för betonggjutning, armering, användande av betong, grundmurning och putsning.

Träarbetare – här får du till exempel lära dig bygga hus, stommar, isolera, klä husfasader och innerväggar samt dörr-, fönster- och inredningssnickeri.

Måleri

Här får du möjlighet att lära dig sätta upp tapeter, måla fönster och fasader, spackla och måla invändigt samt arbeta med våtrum. Du lär dig färglära och om färgers sammansättning samt en miljövänlig hantering.

Val av inriktning

Valet till inriktningarna görs i slutet på vårterminen. Inriktningskurserna börjar sedan i samband med skolstarten i årskurs två.

Några veckor innan kallas elev och vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal där förutsättningarna för valet och elevens studiesituation redovisas. Under utvecklingssamtalet finns det möjlighet att ställa frågor om de olika inriktningarna och om alternativ till dessa vilka finns på andra skolor.

Grundkursen (Bygg och anläggning)

Under grundkursen är eleverna uppdelade i tre grupper. Varje grupp är under tre tioveckorsperioder på tre olika stationer där de får prova på de inriktningar och profiler vi har på programmet. Grundkursen betygssätts och det gäller att klara minst betyget E för att kunna tillgodogöra sig fortsättningskurserna.

Platsantalet på de olika inriktningarna är begränsat. Detta innebär att det gäller att ha skaffat sig bra omdömen för att ha större möjlighet att komma in på den inriktning man önskar.

Några kurser på programmet

Bygg- och anläggning

Eleven får pröva på grundläggande övningar inom olika yrken såsom betong, snickeri och måleri. Detta för att skapa sig en uppfattning om vad som är intressant inför sitt val av yrkesinriktning. Det ingår även att lära sig rit- och mätteknik samt arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom ska du lära dig att planera och genomföra små projekt, enskilt eller i grupp.

Måleriprocessen

Ämnet måleri ska ge kunskaper i och erfarenheter av ny- och underhållsmålning, uppsättning och behandling av väggbeklädnader samt färgsättning och dess betydelse för hur miljöer upplevs.

Husbyggnad

Ämnet husbyggnad omfattar husbyggnadsprocessens alla stadier från projektering tills dess att objektet är färdigt att brukas. Det är önskvärt att byggnadsarbetaren har grundernaför yrken inom husbyggnad utöver sitt eget yrkesområde.

Arbetssätt

På BA har vi ett kreativt, elevaktivt arbessätt. Vi arbetar i olika grupper med varierande arbetsmetoder och uppgifter som är beroende på inriktningarna. Alla känner varandra och har goda relationer. Målet är att alla ska få en utbildning som skall lägga grunden för yrkesstolthet och gott yrkesmannaskap.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Samarbetet mellan programmet och byggbranschen är mycket välutvecklat. Du får därför tidigt en känsla av hur branschen och arbetet praktiskt fungerar. Minst 15 veckor under dina tre år på gymnasiet kommer du att arbeta utanför skolan.

Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) kommer du i kontakt med äldre kollegor och fackmän. Kanske hittar du t.o.m. din första riktiga arbetsgivare.

Poängplan

År 2024-2027

År 2023-2026

År 2022-2025

År 2021-2024

Elever berättar om programmet

Foto på elev i målarkläder.

Ida Sjöberg på bygg- och anläggningsprogrammet.

Hur är det att vara elev på bygg- och anläggningsprogrammet?

– Det är väldigt kul. Lärarna är otroligt omtänksamma och roliga och inte så strikta och stela. Vi känns som en stor familj. Alla tar hand om varandra och det känns hemtrevligt här.

Vad har du lärt dig på ditt program?

– Grunderna i det mesta när det gäller det praktiska. I ettan får man prova på alla delar inom bygg och anläggning, allt från att spackla och måla, tänka i millimeter, gjuta och göra formar. Vi får även lära oss att använda olika slags maskiner som till exempel borrmaskin, kap- och gersåg. Alla får testa allt.

Vilken användning kommer du ha av din utbildning i framtiden?

– Förhoppningsvis ska jag arbeta som målare i framtiden. Men annars har jag nytta av kunskapen om jag ska göra om hemma, renovera eller bygga nytt. Vi hinner ju lära oss det mesta, i alla fall grunderna.

Vad är skillnaden mellan att gå i grundskolan och på gymnasiet?

– Det är inte jättestor skillnad. Det är inte svårare teoretiskt utan skillnaden är att vi har praktiska övningar två dagar i veckan under årskurs 1 och tre dagar i veckan under årskurs 2 och 3. Programmet passar dig som vill arbeta med kroppen.

Vad vill du säga till elever som har sitt gymnasieval framför sig?

– Välj det som du tycker är roligt och ta inte något bara för att dina kompisar väljer det. Jag var den enda av mina kompisar som valde det här programmet och jag ångrar det inte alls. Vännerna kommer du kunna träffa ändå, säger Ida.