El- och energi­programmet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

Foto på elev på el- och energiprogrammet som meckar.

Många möjligheter

Vi möter el och IT inom områden som kommunikation, distribution, industri och bygg. Kort sagt – i hela samhället. Du kommer att kunna arbeta inom områden där det hela tiden sker förändringar som påverkar vår framtid. Möjligheten till internationellt arbete är stor eftersom branschen efterfrågar kvalificerad personal.

På el- och energiprogrammet får du lära dig att arbeta med samhällsviktiga funktioner som installation och dator- och kommunikationsteknik. IT är en central del inom utbildningen.

Behörighet

Efter avslutad utbildning kan du antingen etablera dig direkt i yrkeslivet eller fortsätta studera. Vill du ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Vänd dig till en studie- och yrkesvägledare för att gå igenom vilka kurser som behöver läggas till.

Kontakt

Se vår film

Här nedan kan du se en film om hur det är att gå på el- och energiprogrammet på Westerlundska gymnasiet.

Inriktningar för el- och energi­programmet

Vi erbjuder två olika inriktningar som leder till tydliga yrkesutgångar. Våra inriktningar kan både etablera dig direkt i yrkeslivet samt leda till fortsatta studier.

Dator- och kommunikationsteknik

Den här inriktningen ger kunskaper i att installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem. Inriktningen ger också kunskaper om informationssäkerhet, system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som nätverkstekniker, supporttekniker, servicetekniker eller teknisk säljare.

Elteknik

Den här inriktningen ger kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt TV- och datanät. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som larmtekniker, installationselektriker eller industrielektriker.

Högskolebehörighet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. Tillsammans med programmets studie- och yrkesvägledare går du igenom vilka kurser du behöver välja för att få grundläggande högskolebehörighet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL ingår i utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Gymnasiearbete

I utbildningen ingår ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för yrkesområdet. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Poängplan

År 2022-2025

År 2021-2024

År 2020-2023

År 2019-2022

Elever berättar om programmet

Foto på elev.

Mojtaba "Mojje" Soleimani, elev på el- och energiprogrammet.

Hur är det att vara elev på el- och energiprogrammet?

– Det är ganska cool. Första året går alla tillsammans, och andra året väljer man inriktning. Jag har valt elteknik då man bland annat jobbar med datanät, larm och säkerhet. Jag uppskattar de praktiska övningarna mycket.

Vad har du lärt dig på ditt program?

– Jag har lärt mig mycket. Första året fick vi lära oss hur man bygger en dator. Det kommer jag ha användning av i framtiden. Andra året har det varit mer fokus på elteknik vilket är inriktningen jag valt.

Vilken användning kommer du ha av din utbildning i framtiden?

– Jag vill jobba direkt efter gymnasiet och det kommer jag att kunna göra. Sedan efter några år när jag har erfarenhet vill jag utbilda mig till elingenjör. Men även hemma kommer jag ha användning av utbildningen genom att kunna felsöka om det händer något.

Vilken är skillnaden mellan att gå i grundskolan och på gymnasiet?

– Skillnaden är att gymnasiet är frivilligt. Det gör också att du får ta mer ansvar för dina studier, men lärarna är väldigt hjälpsamma om du behöver hjälp. Så det känns tryggt.

Vad vill du säga till elever som har sitt gymnasieval framför sig?

– Alla har ju olika intressen, så välj det som du är intresserad av. Tänk inte så mycket på vilken utbildning som ger mest pengar i slutänden. Du måste tycka om det du ska läsa. Sedan tycker jag att du ska gå på öppet hus och prata med eleverna på de olika programmen. Det hjälpte mig i mitt val, säger Mojje.