Introduktions­programmen

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program möjlighet till individuellt anpassad utbildning.

Foto på elever i skolkorridor.

Utbildning efter dina behov

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en möjlighet till en individuellt anpassad utbildning.

På introduktionsprogrammen bedrivs utbildningen som heltidsstudier, precis som på ett nationellt program. När du går på introduktionsprogrammen kommer du ha en individuell studieplan där innehållet styrs utifrån dina behov och intressen. I studieplanen specificeras vilka ämnen du väljer att läsa för att nå den behörighet du eftersträvar. Hos oss läser du ämnen från grundskolan för att sedan kunna söka till ett nationellt program, eller om ditt mål är att komma ut i arbetslivet.

Du studerar i din egen takt och vi utgår från dina egna förutsättningar. Hos oss kan du läsa i upp till tre år.

Att gå på ett av våra introduktionsprogram leder till en god grund för fortsatt utbildning på gymnasienivå eller en introduktion till arbetslivet.

Kontakt

Se vår film

Här nedan kan du se en film om hur det är att gå på introduktionsprogrammen på Westerlundska gymnasiet.

Inriktningar för introduktions­programmen

Individuellt alternativ, IMA

För dig som är studiemotiverad och vill gå på ett nationellt program, men saknar behörighet (i enstaka ämne) och har möjlighet att bli färdig snabbt, senast inom ett år. Du som enbart är behörig för ett yrkesprogram, men vill läsa ett studieförberedande program kan läsa här.

Programinriktat val, IMV

IMV syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program. Målet är att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Det kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Yrkesintroduktion, IMY

IMY vänder sig till dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Du som elev får en yrkesinriktad utbildning på skolan eller på en arbetsplats. Syftet med utbildningen är att underlätta etableringen på arbetsmarknaden, eller förbereda för studier på ett yrkesprogram.

Språkintroduktion, IMS

IMS är till för dig som är nyanländ i Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till program inom gymnasieskolan, eller annan utbildning

Elever berättar om programmet

Foto på elev.

Magnus Ottosson, elev på introduktionsprogrammen.

Hur tycker du det är att vara elev på introduktionsprogrammet?

– Jag trivs väldigt bra. Jag känner nu att det här är det bästa alternativet för mig som missade hela årskurs 9. Lärarnas mål är att kunna ge oss ett betyg och vi får det stöd som vi behöver. Det är fantastiskt vilken bra support man får.

Vad har du lärt dig på ditt program?

– Tack vare upplägget, som är anpassat efter mig, lär jag mig bättre och lättare än jag gjorde i grundskolan och jag tycker till och med att det är roligt. Så jag har lärt mig studieteknik som är anpassat för mig.

Vilken användning kommer du ha av din utbildning framöver?

– Största skillnaden jag märker just nu är att det är mycket mer fokus på mig som individ än det var i grundskolan.

Vad vill du säga till elever som har sitt gymnasieval framför sig?

– När du står inför ditt gymnasieval så ska du välja något som intresserar dig. Om du är i samma situation som jag var, utan fullständiga betyg, känner du kanske att du har misslyckats. Du kanske känner att IM inte verkar kul. Jag kan trösta dig med att så är det verkligen inte. Ingen ser ner på dig och alla är här för att hjälpa dig. Här finns ett jättefint stöd, säger Magnus.