AKTUELLT

Projekt

Stora företag ser fördelarna med Enköping och närheten till storstäderna. Det byggs just nu flera logistikfastigheter. 2020 signerade Enköping Klimatkontrakt 2030 för att bli en klimatneutral stad.

Modellbild på fastigheten Genesta logistikcenter.

Sveriges närmaste logistikläge

Vid den östra infarten till Enköping i nära anslutning till E18 och väg 55, håller ett nytt område på att växa fram med fokus på lager och logistik. Stora aktörer som Panattoni och Genesta satsar stort och kommer att under 2023 färdigställa logistikbyggnader på 68 000 kvm samt 80 000 kvm. Evolv Property kommer att färdigställa sin byggnad på 22 500 kvm under 2022.

I området Bårskär planerar Aros Property Development att på 200 hektar utveckla en innovativ teknikpark med område för verksamhet- och logistiketableringar.

Framförallt är det Enköpings unika läge med närhet till både hela Sverige och Norden som lockar aktörerna att satsa på Enköping.

Läs mer om Sveriges närmaste logistikläge på webbplatsen Enköping Växer

Bild som visar en förälder som håller i sitt barn och ser på vindkraftverk.

Gröna Enköping

2020 signerade Enköping Klimatkontrakt 2030. Klimatkontraktet är en kraftsamling för att snabba på utvecklingen för att bli en klimatneutral stad tillsammans med åtta andra kommuner, fyra myndigheter och strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Läs mer om klimatkontraktet på webbplatsen Enköping växer

Bild på en futuristisk framtid med hållbarhetsstänk. En ung kvinna och ett barn som går längs med en gångväg.

Foto: Animerad visionbild av ett framtida Norra Myran. Bilden är framtagen av arkitekterna bakom arkitektkonceptet ROOT-CITY.

Myran

Myran är kommunens största stadsutvecklingsprojekt. Området ska utvecklas till en modern mötesplats för handel, affärer och bostäder. Och samtidigt vara katalysatorn för Enköpings klimatomställning.

Läs mer om stadsutvecklingsprojektet på webbplatsen Enköping växer