Starta, driva och etablera företag

Oavsett om du har en affärsidé som du vill testa eller fortsätta utveckla ditt företag så finns det stöd att få.

Enköpings kommun samarbetar med flera aktörer för att underlätta för dig. Är du intresserad av att starta ett företag kan du kontakta Nyföretagar­centrum i Enköping. Om du behöver stöd eller finansiering för att utveckla ditt företag finns Almi där för dig. Det finns också flera organisationer och företag som kan hjälpa dig vidare.

Enköpings kommun kan hjälpa dig att hitta lediga lokaler eller ledig mark att bygga på. Vi kan också svara på om du behöver tillstånd för att få starta din nya verksamhet eller för att utveckla den befintliga.

Starta nytt företag

Är det dags att starta eget företag? Som egenföretagare finns mycket att hålla reda på inför starten.

Information och rådgivning

Det finns många organisationer, myndigheter, föreningar och nätverk som stöttar dig som precis startat företag. Vi har samlat information om vilka aktörer du kan vända dig till för att få råd inför starten.

Finansiering vid uppstart

När du startar ditt företag kan du behöva hjälp med extern finansiering innan du får inkomster från företaget. De vanligaste formerna av finansiering är banklån, riskkapital och bidrag (offentlig finansiering).

Enköpings kommun kan inte ge bidrag för att starta ett enskilt företag. Däremot bidrar kommunen till företagsutveckling genom verksamhetsbidrag till Nyföretagarcentrum och lokala företagarföreningar.

Tillstånd

Beroende på vilken typ av företag som du kommer att driva kan du behöva söka tillstånd eller anmäla din verksamhet till kommunen eller till annan myndighet.

Mark och lokaler

För att kunna starta ditt företag kan du behöva hitta en lokal alternativt mark där du kan bygga en lokal.

Driva och utveckla företag

Har du ett företag redan som du vill ska utvecklas? För att kunna göra det kan det ibland krävas idéer, nya processer och rådgivning.

Information och rådgivning

Det finns många organisationer och webbplatser du kan vända dig till för stöd och rådgivning för att utveckla ditt företag.

Idéer och upp­finningar

För att underlätta för dig som är innovatör eller uppfinnare att förverkliga dina idéer samarbetar vi med bland annat Almi företagspartner.

Etablera befintligt företag

Letar du efter en plats att etablera ditt företag på? I Enköping – Sveriges närmaste stad, får ditt företag ett perfekt läge i Mälardalen med närhet till en stor del av Sveriges befolkning. Du har närheten till Stockholmsmarknaden, det gynnsamma läget vid E18 och snabb tillgång till riksväg 55 och 70.

Stark tillväxtkommun

Enköpings kommun är en av kommunerna som växer snabbast i Sverige. Befolkningen har ökat de senaste åren med inflyttning till största delen från Stockholm och Uppsala. 2018 var vi 44 429 invånare i Enköpings kommun. Runt år 2025 beräknas invånarantalet nå över 50 000 invånare. Under de kommande fem åren beräknar kommunen att cirka 2 300 bostäder kommer att bli färdiga. En stor del av bostäderna byggs i de större exploateringsområdena Bredsand, Bahco, Åkersberg och Älvdansen.

Kompetens­försörjning

Tillgång till rätt kompetens för ditt företag kan vara avgörande. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen i Enköping, Yrkeshögskolan Enköping och Westerlundska gymnasiet. Med Enköpings läge finns det flera högskolor och universitet inom 12 mils radie vilket ger ett bra rekryteringsunderlag.