Om Trädgårdsdagen

Trädgårdsdagen arrangeras i Enköpings parker, alltid första lördagen i september. Det är fri entré och aktiviteterna går att koppla till tema trädgård, hälsa, mat och hantverk med upplevelser för alla åldrar.

Trädgårdsdagen arrangeras av Enköpings kommun och genomförs och vidareutvecklas i samverkan med flera parter. Kommunen tar ett särskilt ansvar för innehåll, samordning och den övergripande ekonomiska styrningen.