Anmälan

Anmälan är öppen. Bli en del av Trädgårdsdagen 2024 som äger rum 7 september 10-16. Sista dag för anmälan är 9 augusti.


Fyll i namnet för privatperson, företag, förening eller skolklass som ställer ut.

Ange namn på den som är kontaktperson.

Obligatorisk för företagare. Privatpersoner, föreningar och skolklasser skriver 0 i rutan.

Fyll i det telefonnummer vi kan nå dig på.

Fyll i din e-postadress.

Fyll i din faktureringsadress.

Fyll i ditt postnummer.

Fyll i din postort.
Utställningsyta * (obligatorisk)
Storleken på utställarytan gäller. Behöver ni ha större yta kan ni betala för två platser. Uppge detta under övrig information.
Storleken på utställarytan gäller. Behöver ni ha större yta kan ni betala för två platser. Uppge detta under övrig information.
Berätta vad du säljer eller ställer ut och vad syftet med din medverkan är, till exempel målgrupp. Vi kan då placera dig på en passande plats.
Behöver ni el? * (obligatorisk)
El kostar 500 kronor inklusive moms på alla marknader. För foodtrucks kostar el 1125 kronor inklusive moms.
Behöver ni el?Beskriv vad ni behöver el till.

Finns det något mer som är bra för oss att veta om er som utställare?

Viktig information för utställare

Vi börjar med viktig generell information:

  • Vi kommer att placera utställare inom de marknadsområden och på den plats där vi bedömer att produkter och budskap passar bäst in.
  • För allas trevnad måste utställningsområdena vara bilfria mellan klockan 10–16. Parkeringsplatser för utställare finns utanför områdena. Du kommer få information om var du kan parkera.
  • När dagen är slut städar alla utställare sin utställningsyta och tar hand om skräp och tomemballage.

Glöm inte att ta med:

  • Bord och regnskydd för er utställningsyta.
  • Förlängningssladdar om du anmält önskan om tillgång till el.

Till sist:

  • Vid förhinder att delta måste du avanmäla dig senast den 19 augusti. Annars debiteras 2000 kronor.

Har du frågor?

Hitta kontaktuppgifter för utställare

Hantering av dina person­uppgifter

Dina personuppgifter samlas in i syfte att kunna skicka uppdaterad information eller ändringar om dagen till dig som utställare. Vi samlar även in uppgifterna i syfte att kunna skicka ut en enkät till dig efter ditt deltagande på dagen samt till eventuell faktura för el eller uteblivet deltagande, det är därför vi behöver ditt personnummer.

Personuppgifterna behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse och kan komma att lämnas ut till Upplevelsenämnden och Tekniska nämnden. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling är Kommunstyrelsen. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade eller begränsade. Du har också rätt att få reda på vilka personuppgifter Kommunstyrelsen har om dig, och kopior på dessa. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter