Personuppgifter (GDPR)

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Den kallas dataskydds­förordningen eller GDPR och började gälla den 25 maj 2018

Du har rätt att ta del av vilka personuppgifter som finns om dig. Du har även rätt att veta hur dessa behandlas hos kommunen.

 

Vanliga frågor

Hur kontaktar jag kommunen om mina personuppgifter?

​Du kan skicka e-post till kommunen@enkoping.se. Du kan också skicka e-post till respektive nämnd.

Vad betyder GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation. I Sverige heter den Dataskyddsförordningen.

Fördjupning