Sveriges närmaste stad

Här finner du småstadsatmosfär och en levande landsbygd på ett bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm, Västerås och Uppsala.

43 000 invånare

Ungefär hälften bor i centralorten och hälften i kransorter och på landsbygden. År 2025 räknar vi med att vara cirka 50 000 invånare.

Mer än bara staden

Utöver staden Enköping finns bland annat orterna Örsundsbro, Hummelsta, Grillby, Fjärdhundra och Lillkyrka i kommunen.

Aktuellt

Evenemang

Den 22 och 23 april är det tivoli på Pausparkeringen och vårmarknad med knallar på Stora torget och Torggatan ner till Östra Ringgatan.

Evenemang

Prata, fika och träffa nya människor varje onsdag klockan 16.30–18.00 på biblioteket på Ågatan 29 i Enköping. Språkkaféerna är i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Dialog

Den fördjupade översiktsplanen för Enköpings stad är ute på samråd till och med den 1 juni för att du ska kunna lämna dina synpunkter.