Sveriges närmaste stad

Här finner du småstadsatmosfär och en levande landsbygd på ett bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm, Västerås och Uppsala.

43 000 invånare

Ungefär hälften bor i centralorten och hälften i kransorter och på landsbygden. År 2025 räknar vi med att vara cirka 50 000 invånare.

Mer än bara staden

Utöver staden Enköping finns bland annat orterna Örsundsbro, Hummelsta, Grillby, Fjärdhundra och Lillkyrka i kommunen.

Aktuellt

Finsk temaräff

Inspirationsföreläsning med Satu Bermell på finska, "Den moderna människan behöver ibland hjälp för att höja sin livskvalité". Den 22 mars på Villa sandgatan.


Föreläsning

Joakim Kjellberg, arkeolog på Upplandsmuseet och en av projektledarna för utgrävningarna på Statt-tomten vid Stora torget, föreläser om det medeltida Enköping, som var en viktig handels- och mötesplats i det framväxande svenska riket.

Idrott och fritid

Nu är trygghetsprojektet Öppen aktivitet på Västerleden och i Romberga igång på allvar med prova på-aktiviteter och läxhjälp.