Sveriges närmaste stad

Här finner du småstadsatmosfär och en levande landsbygd på ett bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm, Västerås och Uppsala.

43 000 invånare

Ungefär hälften bor i centralorten och hälften i kransorter och på landsbygden. År 2025 räknar vi med att vara cirka 50 000 invånare.

Mer än bara staden

Utöver staden Enköping finns bland annat orterna Örsundsbro, Hummelsta, Grillby, Fjärdhundra och Lillkyrka i kommunen.

Aktuellt

Omsorg och stöd

Vi söker familjehem till barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Skulle du kunna tänka dig att bli det? Välkommen till vår informationsträff den 7 juni.

Eget företag

Vill du som går i årskurs 9 eller gymnasiets årskurs 1–2 starta och driva ett företag i sommar? Med SommarBizniz kan du göra det med hjälp av oss.

Dialog

Den fördjupade översiktsplanen för Enköpings stad är ute på samråd till och med den 1 juni för att du ska kunna lämna dina synpunkter.