Välkommen
till Enköping

Foto: Roland Lundgren

Sveriges närmaste stad

Här finner du småstadsatmosfär och en levande landsbygd på ett bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm, Västerås och Uppsala.

42 000 invånare

Ungefär hälften bor i centralorten och hälften i kransorter och på landsbygden. År 2030 räknar vi med att vara cirka 50 000 invånare.

Mer än bara staden

Utöver staden Enköping finns bland annat orterna Örsundsbro, Hummelsta, Grillby, Fjärdhundra och Lillkyrka i kommunen.

Aktuellt

Evenemang

Här är några av platserna där du kan fira midsommar runt om i Enköpings kommun.

Dialog

Till och med den 20 september kan du tycka till om förslagen till kommunens idrotts- och kulturpolitiska program.

Telefontider

Från och med den 16 juni ringer du via kommunens växelnummer. Telefontiderna är måndag–torsdag klockan 9.30–11.30 på telefonnummer 0171-62 50 00 (växeln)