Sveriges närmaste stad

Här finner du småstadsatmosfär och en levande landsbygd på ett bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm, Västerås och Uppsala.

42 000 invånare

Ungefär hälften bor i centralorten och hälften i kransorter och på landsbygden. År 2025 räknar vi med att vara cirka 50 000 invånare.

Mer än bara staden

Utöver staden Enköping finns bland annat orterna Örsundsbro, Hummelsta, Grillby, Fjärdhundra och Lillkyrka i kommunen.

Aktuellt

Dialog

Företagare som vill etablera, utöka eller förändra sin verksamhet kan nu träffa tjänstemän från olika myndighetsområden vid ett och samma möte. Vi kallar det för ”Dukat bord”.

Förskoleklass

Har du ett barn som fyller 6 år nästa år? Då är det dags att ansöka om plats i förskoleklass.

Omsorg och stöd

Som god man hjälper du personer med demenssjukdom, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, till exempel genom att betala räkningar och ha kontakt med myndigheter.