Sveriges närmaste stad

Här finner du småstadsatmosfär och en levande landsbygd på ett bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm, Västerås och Uppsala.

43 000 invånare

Ungefär hälften bor i centralorten och hälften i kransorter och på landsbygden. År 2025 räknar vi med att vara cirka 50 000 invånare.

Mer än bara staden

Utöver staden Enköping finns bland annat orterna Örsundsbro, Hummelsta, Grillby, Fjärdhundra och Lillkyrka i kommunen.

Aktuellt

Evenemang

Prata, fika och träffa nya människor varje onsdag klockan 16.30–18.00 på biblioteket på Ågatan 29 i Enköping.

Dialog

Den 30 mars är du som är ställföreträdare välkommen på informationsträff med överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommun och Enköpings kommun.

Utbildning

Du är välkommen på två informationsträffar om vad som händer i en relation eller familj där det finns problem med alkohol eller droger.