Sveriges närmaste stad

Här finner du småstadsatmosfär och en levande landsbygd på ett bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm, Västerås och Uppsala.

42 000 invånare

Ungefär hälften bor i centralorten och hälften i kransorter och på landsbygden. År 2025 räknar vi med att vara cirka 50 000 invånare.

Mer än bara staden

Utöver staden Enköping finns bland annat orterna Örsundsbro, Hummelsta, Grillby, Fjärdhundra och Lillkyrka i kommunen.

Aktuellt

Dialog

Nu fokuserar vi på hur mötesplatser och stråk kan bidra till ett mer attraktivt och levande centrum.

Service

Torsdagen den 8 december är årets sista öppet hus för dig som har frågor om bygglov. Den 19 januari 2017 öppet hus tillbaka igen.

Omsorg och stöd

Som god man hjälper du personer med demenssjukdom, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, till exempel genom att betala räkningar och ha kontakt med myndigheter.