Kontakt

Funderar du över något om Enköpings kommun?
Tveka inte att kontakta oss!

Enköpings kommun
Postadress: 745 80 Enköping.
Faktureringsadress: Beställar-id (sjusiffrig kod),
Box 924, 745 25 Enköping.
Organisationsnummer: 212000-0282.

När du kontaktar kommunen via exempelvis e-post eller post så registreras det du skrivit som handlingar i kommunens diarium. Alla medborgare har rätt att begära ut och läsa det du skickat in. I vissa fall är handlingarna skyddade av sekretess. Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddat i svensk lag och kallas för offentlighetsprincipen.

Vanliga frågor

Betalar jag förskoleavgift även på sommaren?

​Ja, det finns ingen avgiftsfri månad. Du betalar samma avgift tolv månader om året. Det gäller även om barnet är sjukt.

Vad gäller för träd och buskar som växer ut över trottoaren?

​Den som vill gå på en trottoar utanför ett hus ska kunna göra det utan att störas av träd och buskar som vuxit ut från tomten innanför. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att växtligheten inte växer för långt ut över trottoaren.

Hur beställer jag tömning av slam och latrin?

Du beställer tömning av slam och latrin hos VafabMiljö på telefonnummer 020-120 22 20.

Fördjupning