Kontakt

Funderar du över något om Enköpings kommun?
Tveka inte att kontakta oss!

Enköpings kommun
Postadress: 745 80 Enköping.
Faktureringsadress: Beställar-id (sjusiffrig kod),
Box 924, 745 25 Enköping.
Organisationsnummer: 212000-0282.

När du kontaktar kommunen via exempelvis e-post eller post så registreras det du skrivit som handlingar i kommunens diarium. Alla medborgare har rätt att begära ut och läsa det du skickat in. I vissa fall är handlingarna skyddade av sekretess. Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddat i svensk lag och kallas för offentlighetsprincipen.

Vanliga frågor

När tar kommunen upp sanden?

Vi började ta upp sanden i slutet av mars. Vädret styr när vi kan ta upp sand, och vi kan därför inte säga vilken vecka vi är på en viss ort eller i ett visst bostadsområde. På sidan enkoping.se/sandinfo ser du i vilken turordning vi tar upp sanden.

Delar kommunen ut broddar till alla?

Enköpings kommun delar inte ut broddar till alla.

Hur beställer jag tömning av slam och latrin?

Du beställer tömning av slam och latrin hos VafabMiljö på telefonnummer 020-120 22 20.

Fördjupning