Aktiviteter i Drömparken

I Drömparken kan du lyssna på spännande föreläsningar delta i workshops och träffa utställare.

Här kommer du att kunna läsa om aktiviteter och utställare som ställer ut i Drömparken. 

Utställare och aktiviteter

Lär känna våra utställare och va de erbjuder på Trädgårdsdagen.

Trafik-och mobilitetsenheten

Trafik-och mobilitetsenheten bjuder in till att fylla Enköpings gator med färg och kreativitet! Kom och rita med asfaltskritor i stor skala.

Bild på en person som står vid ett tält på en marknad.

Energi- och klimatrådgivarna

Energi- och klimatrådgivarna arbetar för att öka klimatmedvetenheten och uppmuntra till energismartare vanor hos våra målgrupper, men också prata om hur vi använder miljöerna omkring oss. Vi vill inspirera i den fantastiska miljön som drömparken erbjuder.

Övriga utställare

Här kommer du att kunna läsa om vilka fler utställare som ställer ut i Drömparken.