Vidareutveckling av Västerledstorg

Fasad och insidan av Västerledstorg.

Intill Västerledstorg byggs den tidigare butikslokalen om till kontorslokal och flexibel möteslokal.

Fakta

 • Status: Planerad
 • Byggstart: 2024
 • Klart: Årsskiftet 2024/2025
 • Vad det ska bli: Kontorslokal och möteslokal för flexibelt nyttjande
 • Vem som bygger: Inte utsetts än
 • Markägare: AB Enköpings Hyresbostäder
 • Fastighetsbeteckning: 187 Lillsidan 3:1

Om projektet

AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) äger och förvaltar Västerledstorg sedan slutet av år 2017. Sedan dess har dialoger förts med boende, besökare, verksamheter och Enköpings kommun kring hur vi tillsammans kan förändra torget för att göra det till en levande mötesplats. Utifrån dessa dialoger har fastigheten vidareutvecklats med bland annat rivning av en del av byggnaden för att öppna upp torget. Vi har också gjort en komplettering i utemiljön med fler sittplatser, aktivitetsytor och växtlighet.

Nu bygger vi om den tidigare butikslokalen till kontor och utformar en del av lokalen till en flexibel möteslokal som kan nyttjas av föreningar och andra verksamheter. Det skapar många goda förutsättningar att träffas under dagtid, kvällstid och helger vilket stärker torget som mötesplats.

De befintliga verksamheterna i de övriga lokalerna intill Västerledstorg kommer fortsätta att bedriva sina verksamheter och bidra till att göra Västerledstorg till en levande mötesplats.

Vad det kommer att bli

 • Kontorslokal för cirka 50 medarbetare.
 • Möteslokal för flexibelt nyttjande för föreningar och andra verksamheter.

Det här händer just nu

Just nu pågår planering och förberedelser inför ombyggnationen. Samarbeten och inköp sker enligt lagen om offentlig upphandling.

Insidan av Västerledstorg där det står bänkar, planteringslådor och andra utemöbler.

Karta

Det här har hänt tidigare

 • 2024 byggs den största lokalen om till kontor och möteslokal. Preliminär inflyttning i EHB:s nya kontor och öppnande av möteslokalen kan ske vid årsskiftet 2024/2025.
 • 2023 beslutar EHB:s styrelse att den största tomma lokalen ska samla bolagets medarbetare på ett kontor och att delar av lokalen ska utformas till en attraktiv och flexibel mötesplats. EHB går vidare med projektering och upphandling.
 • 2022 undersökte EHB olika alternativ för den största lokalen.
 • 2021 fortsatte EHB dialogen med boende och verksamheter kring vad nästa steg för torget skulle bli. Många önskade fler sittplatser, plats för lek och aktiviteter och möjlighet att arrangera event som loppis. Västerledstorg nyinvigdes november 2021. Lokalhyresgästen till den största lokalen meddelade att de ska flytta 2023.
 • 2020 revs fritidsgårdens gamla lokal för att på så vis öppna upp torget.
 • 2019 renoverades och anpassades den nya lokalen för fritidsgården och i oktober 2019 hade fritidsgården en mycket välbesökt och uppskattad invigning.
 • 2018 påbörjade vi en dialog kring hur vi tillsammans med boende, besökare, verksamheter och Enköpings kommun kunde förändra torget för att göra det till en levande mötesplats. En viktig punkt som snabbt lyftes var att torget kändes stängt och det behövde öppnas upp och skapa mer insyn och på så vis bjuda in fler att vistas och passera torget. För att möjliggöra detta arbetade EHB tillsammans med bland andra Enköpings kommun för att kunna flytta fritidsgården från deras tidigare lokaler på torget.
 • 2017 köpte EHB Västerledstorg i slutet av året.

Handlingar

Just nu finns det inga handlingar att läsa.

Kontakt

AB Enköpings Hyresbostäder

E-post: info@ehb.se

Telefon: 0171-62 58 20