Årets stadskärna

Tillsammans med företagare, fastighetsägare och föreningsliv vill vi utveckla och förnya centrum till en plats för handel, möten och upplevelser. Stadskärnan ska bli mer levande, attraktiv och välkomnande.

Västerås, Örebro, Linköping – Enköping?

Enköping utvecklas fort och det är mycket på gång i de centrala delarna. Flera stora investeringar kommer förvandla stadskärnan och samtidigt jobbar kommunen tillsammans med fastighetsägarna, företagarna och föreningslivet för att utveckla centrum. För att nå målet Årets Stadskärna krävs bland annat ett stabilt och långsiktigt samarbete mellan offentlig och privat sektor. Arbetet är påbörjat och leds av föreningen Enköping Centrumsamverkan.

Foto på Stora torget i Enköping på en solig dag. På torget står marknadsstånd och en kiosk. Det är fullt med människor som går omkring eller står och pratar.

Fotograf: Thomas Henriksson

Vi ska vara Mälardalens mest blomstrande stadskärna med fokus på handeln, kulturen, nöjena, maten och parkerna.

Ulrika Ornbrant, ordförande kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Lokal handel med Enköpings Presentkort

Ett led i att utveckla centrum och den lokala handeln är Enköpings Presentkort som du kan använda i butiker, restauranger eller i den lokala resebyrån. Genom presentkortet bidrar du till ett levande centrum, stärker kommunens attraktivitet och gör en insats för miljön.

Vad vi har gjort tidigare

Kommunen, företagarna, fastighetsägarna och föreningslivet jobbar tillsammans för att utveckla centrum och kamma hem utmärkelsen Årets Stadskärna. Vi jobbat i sju steg i en samverkansmodell under perioden januari 2020-september 2021 för att lägga en stabil och långsiktig grund för arbetet. Detta har vi gjort hittills:

  • genomfört åtgärder i centrum för en mer levande, inbjudande och trygg stadskärna. På Stora torget har vi skapat miniidéträdgårdar. På Källgatan har betongklossarna smyckats av lokala konstnären Otto Gonzales.
  • tagit fram en nulägesanalys som beskriver statusen i och runt centrum.
  • jobbat med att ta fram en gemensam affärsplan för 2021-2025 med tillhörande årlig handlingsplan och samfinansiering.
  • genomfört en stor medborgarenkät för att fånga upp synpunkter och förslag på hur centrum kan utvecklas.
  • skapat olika grupper för att jobba med utvecklingen av Enköpings centrum.
  • jobbat med att ta fram en ny strategisk samverkansorganisation mellan offentlig och privat sektor, som ska ansvara för genomförandet av affärsplanen och de årliga handlingsplanerna.
  • genomfört stadsvandringar, enkäter, SWOT-analyser, workshops och stormöten tillsammans med handlare, fastighetsägare, föreningar, kommunens tjänstepersoner och politiker.

Relaterad information