Översiktliga planer

Översiktliga planer innebär planering som innefattar mål, riktlinjer och strategier för större områden.