Trygghets­bostäder i Hummelsta

-

Fastigheten byggs om till 29 trygghetsbostäder med gemensamma utrymmen.

Fakta

 • Status: Byggnation pågår
 • Byggstart: Våren 2024
 • Klart: Våren 2025
 • Vad det ska bli: Trygghetsbostäder
 • Vem som bygger: Nordikon på uppdrag av EHB
 • Markägare: AB Enköpings Hyresbostäder
 • Fastighetsbeteckning: Tillinge-Hummelsta 7:43
 • Adress: Svinnegarnsvägen 2

Om projektet

AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) äger och förvaltar fastigheten på Svinnegarnsvägen 2 i Hummelsta sedan år 2022.

Nu bygger EHB om fastigheten och skapar 29 trygghetsbostäder med gemensamma utrymmen. Det kommer finnas:

 • 1 rum och kök - 4 bostäder
 • 2 rum och kök - 23 bostäder
 • 3 rum och kök - 2 bostäder

Förmedlingen av trygghetsbostäderna startar under hösten 2024 och inflyttning sker preliminärt under våren 2025.

EHB:s trygghetsbostäder ger hyresgästerna möjlighet till en bekväm vardag med gemenskap och aktiviteter. Utöver den egna bostaden får hyresgästerna tillgång till gemensamma utrymmen för samvaro, härliga utemiljöer och personal som finns tillgänglig vissa tider och utformar aktiviteter tillsammans med hyresgästerna.

Trygghetsbostäderna har inte några egna omvårdnadstjänster, men det utesluter inte möjligheten för att hyresgäster har sådana tjänster via kommunen eller andra företag.

Artikel om trygghetsbostäderna på EHB:s webbplats

Det här händer just nu

Just nu pågår ombyggnationen i delar av fastigheten. Ombyggnationerna kommer främst ske inomhus, med undantag för markarbeten och några mindre förändringar i fasader. Viss ökning av trafik kan förväntas i området under ombyggnationen med hantverkarnas bilar och lastbilar som levererar material.

Trygghetsboende, bild.

Karta

Det här har hänt tidigare

Sedan EHB köpte fastigheten år 2022 har den hyrts ut till Enköpings kommuns integrationsenhet och använts till att erbjuda temporära bostäder till människor på flykt från kriget i Ukraina. Uthyrningen avslutas i juni 2024.
Innan EHB köpte fastigheten ägdes den av Enköpings kommun och användes till omvårdnadsboende.

Kontakt

AB Enköpings Hyresbostäder
E-post: info@ehb.se
Telefon: 0171-62 58 20