Renovering av Munksundskällan

Foto på brunnshuset som står i Munksundskällan. I bilden syns även blommande körsbärsträd, buskar och gräsmatta.

Brunnshuset i Munksundskällan.

Vi renoverar och utvecklar parken Munksundskällan för att skapa en plats för ökad vistelse och trygghet.

Fakta

  • Status: Planering pågår
  • Byggstart: Höst 2024
  • Klart: Vår/försommar 2025
  • Vad det ska bli: Renovering av park
  • Vem som bygger: Enköpings kommun
  • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Parkens historiska karaktär med inslag av vatten och ett inre rum kring det äldre brunnshuset kommer att bevaras. Här kommer du som besökare kunna njuta av lugnet och stillheten runt den gamla källan (numera fontän), omgärdad av ett skirt tak av trädkronor och låga buskage.

Gräsytorna runtom parkens inre rum möbleras med runda bänkbord. Längs parkens ytterkanter, mot lärkhäcken, anläggs finstämda perennplanteringar med exotiska inslag av solitärbuskar och träd.

Parkens entréer och gångvägar kommer justeras för att fungera bättre med omgivande kopplingar. Parken kommer även att få en förbättrad ljussättning för ökad trygghet. 

Många av parkens befintliga träd kommer att bevaras, exempelvis magnolior, valnöt, körsbärsträd och ligustersyrener. Mycket av växtmaterialet har dock växt ur sin plats och kommer därför att bytas ut. Renoveringen innebär även nyplantering av lärkhäcken som ramar in parken, då den nuvarande häcken tyvärr inte mår bra. 

Varför vi gör det här

Munksundskällan har varit en historiskt viktig mötesplats i Enköping. Här fanns förr en av stadens tre källor där stadsborna hämtade sitt dricksvatten. 1983 utvecklades platsen till Enköpings första fickpark, omgärdad av den karaktäristiska lärkhäcken och med en stor vattenspegel framför det bevarade brunnshuset.

Idag har parken åldrats och är i behov av en renovering. Mycket av det befintliga växtmaterialet har växt ur sin plats och behöver bytas ut. Parken behöver även anpassas till nutidens ökade krav på tillgänglighet, trygghet och fler platser för möten i staden. Parken kommer utvecklas till en inbjudande samlingsplats med fler umgängesytor och en årsvariation av sinnliga upplevelser.På så sätt hoppas vi att Munksundskällan åter kan bli en viktig mötesplats i vardagen för dagens Enköpingsbor. 

Det här händer just nu

Just nu pågår planering och projektering av renoveringen. Mer information kommer publiceras löpande.

Karta

Kontakt

Kontaktcenter
E-post: kommunen@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00