Renovering av lekplatsen vid Älgvägen i Hummelsta

-

Lekplatsen vid Älgvägen i Hummelsta ska renoveras under 2024.

Fakta

  • Status: Planerad
  • Byggstart: Sommar/höst 2024
  • Klart: Höst/vinter 2024
  • Vad det ska bli: Renoverad lekplats
  • Vem som bygger: Enköpings kommun
  • Markägare: Enköpings kommun
  • Adress: Älgvägen, Hummelsta

Om projektet

Under hösten kommer vi att renovera lekplatsen vid Älgvägen i Hummelsta. 

Varför vi gör det här

Den nuvarande lekplatsen är gammal och lekutrustning och fallunderlag behöver bytas ut. I samband med renoveringen kommer lekplatsens tillgänglighet och trygghet att förbättras. Målet är att skapa en attraktiv
lek- och mötesplats för Hummelstaborna.

Det här händer just nu

Vi har påbörjat en medborgardialog där vi vill samla önskemål och tankar kring den nya lekplatsen. Vi har publicerat en digital enkät som du kan svara på för att hjälpa oss i planeringen av den nya lekplatsen. Enkäten är tillgänglig från och med den 18 februari och den sista dagen att svara är den 3 mars.

Så kommer det att se ut

När enkäten är färdig och sammanställd använder vi den informationen i planeringen av lekplatsen. När den planeringen är gjord publicerar vi information här. 

Karta

Kontakt

Johanna Fahlgren-Brodin, Patrik Wallin

E-post: kommunen@enkoping.se

Telefon: 0171-62 50 00