Renovering av lekplatsen vid Älgvägen i Hummelsta

-

Lekplatsen vid Älgvägen i Hummelsta ska renoveras under 2024.

Fakta

  • Status: Planerad
  • Byggstart: Sommar/höst 2024
  • Klart: Höst/vinter 2024
  • Vad det ska bli: Renoverad lekplats
  • Vem som bygger: Enköpings kommun
  • Markägare: Enköpings kommun
  • Adress: Älgvägen, Hummelsta

Om projektet

Under hösten kommer vi att renovera lekplatsen vid Älgvägen i Hummelsta. 

Varför vi gör det här

Den nuvarande lekplatsen är gammal och lekutrustning och fallunderlag behöver bytas ut. I samband med renoveringen kommer lekplatsens tillgänglighet och trygghet att förbättras. Målet är att skapa en attraktiv
lek- och mötesplats för Hummelstaborna.

Det här händer just nu

Vi har påbörjat en medborgardialog där vi vill samla önskemål och tankar kring den nya lekplatsen. Vi har publicerat en digital enkät som du kan svara på för att hjälpa oss i planeringen av den nya lekplatsen. Enkäten är tillgänglig från och med den 18 februari och den sista dagen att svara är den 3 mars.

Så kommer det att se ut

När enkäten är färdig och sammanställd använder vi den informationen i planeringen av lekplatsen. När den planeringen är gjord publicerar vi information här. 

Karta

Det här har hänt tidigare

Under våren 2024 gjorde vi en digital enkätundersökning där vi ville veta vad medborgarna hade för önskemål kring lekplatsen. Vi uppskattar alla de svar vi fick in och vi använder dem nu när vi ska planera lekplatsen. 

Nuläge

De flesta av de svarande är bosatta i Hummelsta och använder lekplatsen sparsamt, mest under våren och sommaren. Det finns många saker som uppskattas med platsen idag. Gungorna, klätterställningen och rutschkanan bland annat. Även lekplatsens naturnära placering och möjlighet till grillning är uppskattade. Många känner sig trygga på platsen men skulle gärna se bättre belysning och en gallring i skogen för att öka insyn.

Den framtida lekplatsen

Enkätsvaren visade oss många av de sakerna som ni önskar ska finnas på lekplatsen. Bland annat gungor, klätterlek, rutschkana, studsmattor och balanslek. Gärna lekutrustning för olika åldrar med olika typer av klätterställningar och gungor. Även skogen önskas kunna användas för lek och lärande. 

Ni önskar även att det kan bli en plats för möte och umgänge, med platser där man kan fika och äta. 

Det finns också önskemål om att den närliggande fornborgen finns med i tankarna under gestaltningen av platsen. 

Vad vi tar med oss

Älgvägens lekplats har stor potential att utvecklas till en varierad lekplats med många olika typer av lekvärden, mycket tack vare att den ligger så nära ett skogsområde. 

Det är tydligt utifrån de svar vi fått att lekplatsen behöver utvecklas för att passa både äldre och yngre barn. Vi ser också att lekplatsen kan fungera som en mötesplats för Hummelstaborna och att platsen behöver anpassas efter det. 

En del av de inkomna förslagen är inte aktuella för den här lekplatsen utifrån platsens storlek och tilltänkta användingsområde. Exempelvis skateramp och linbana. 

Kontakt

Johanna Fahlgren-Brodin, Patrik Wallin

E-post: kommunen@enkoping.se

Telefon: 0171-62 50 00