LSS-boende i Åkersberg

 

Skiss av ett hus i trä.

Enköpings kommun bygger ett nytt LSS-boende i Åkersberg.

Enköping ser ett ökat behov av LSS-platser och bygger ett nytt LSS-boende i Åkersberg för att möta efterfrågan i kommunen.

Fakta

  • Status: Byggnation pågår
  • Byggstart: Slutet av år 2023
  • Klart: December 2024
  • Vad det ska bli: LSS-boende
  • Vem som bygger: Veconia
  • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Enköpings kommun bygger ett nytt LSS-boende i Åkersberg på adressen Åkersrovägen 6.

Boendet kommer innehålla sex lägenheter, gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen samt tillhörande teknikutrymmen. Sammanlagt kommer boendet bestå av 754 kvadratmeter.

Boendet byggs enligt Miljöbyggnad nivå silver. Det kommer även att installeras solceller på taket.

Varför vi gör det här

Vård- och omsorgsförvaltningen ser ett ökat behov av LSS-platser (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) de kommande åren. 

Det här händer just nu

Bygget är ingång och LSS-boendet beräknas stå färdigt i slutet av 2024.

En träbyggnad under konstruktion, foto

Foto på byggnationen under våren 2024.

Karta

Det här har hänt tidigare

Första spadtaget

Första spadtaget togs i december 2023.

Genomförandebeslut

Genomförandebeslut om att bygga ett nytt LSS-boende i Åkersberg togs i kommunstyrelsen den 8 mars 2022. Bygget skulle enligt planerna stå färdigt under andra kvartalet 2024.

Utökad budget

I juni 2023 tog kommunfullmäktige beslut om en utökad budget för bygget, då bygget på grund av omvärldsläget bedöms bli dyrare. Budgeten utökades från cirka 24 miljoner till 31 miljoner kronor. 

I samband med de utökade kostnaderna gjordes även en ny bedömning av när bygget beräknas stå färdigt. Planerat färdigställande av bygget beräknas  bli under sista kvartalet 2024.

Handlingar

Just nu finns det inga handlingar att läsa.