Lillsidanskolan

Illustration över hur Lillsidanskolan skulle kunna se ut. Det är en ljusgrå byggnad i två våningar. Framför byggnaden syns barn, bilar och träd.

Illustration: Arkitema

Planering pågår för en kommunal skola som ska ersätta gamla Västerledsskolan/Enöglaskolan samt inhysa kommunens anpassande grundskola.

Fakta

  • Status: Pågående
  • Byggstart: Vinter 2023/2024
  • Klart: År 2026 (utemiljö år 2027)
  • Vad det ska bli: Grundskola, anpassad grundskola, idrottshall och fritidsgård
  • Vem som bygger: JSB Construction AB
  • Markägare: Enköping skommun

Om projektet

Lillsidanskolan ska rymma 850 elever i årskurs F-9 vilket innebär en utökning av elevplatser. Detta ses som nödvändigt mot bakgrund av att västra delen av Enköping växer och kommer att växa än mer framöver. 

Byggs som en integrerad del

Den anpassade grundskolan byggs som en integrerad del av den nya skolan. Idag är kommunens anpassade grundskola uppdelad på Enöglaskolan och Bergvretenskolan men nybygget innebär att all verksamhet samlas i samma skola. Den anpassade grundskolan är i stort behov av större och mer ändamålsenliga lokaler.

Varför vi gör det här

Gamla Västerledsskolan används idag som evakueringslokal för Enöglaskolan. Gamla Västerledsskolan har en begränsad livslängd och utredningar visar att det skulle kunna bli dyrare att totalrenovera lokalerna än att bygga helt nytt. Därför har beslutet tagits att en helt ny skola ska byggas.

Det här händer just nu

Första spadtaget för nya skolan och aktivitetscentret togs i januari 2024. Gamla lokaler som inte är i bruk revs och marken har under vårvintern 2024 ställts i ordning för bygget.

Pålningsarbetet påbörjades 23 april 2024 och väntas nu pågå fram till sommaren.

Så kommer det att se ut

Entren för nya Lillsidansskolan, illustration

Illustration: Arkitema

Lillsidansskolans sporthall

Illustration: Arkitema

Karta

Det här har hänt tidigare

Godkänt investering och rivning påbörjas

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna investeringen den 19 juni 2023 och rivningen av en del av de gamla skolbyggnaderna påbörjades sensommaren 2023.

JSB AB får uppdraget

Den 28 april 2023 tilldelades JSB AB entreprenaden att bygga Lillsidanskolan med aktivitetscenter. Byggstarten planeras till sensommaren 2023.

Upphandling av bygget

Mellan 6 februari och 4 april 2023 pågick upphandling av bygget av Lillsidanskolan.

Programhandling klar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställde en programhandling som blev klar i april 2022. I programhandlingen tog man fram tydligare idéer och skisser på hur skolan och utemiljön ska utformas. Den planerade sporthallen placerdes också på kartan. Beslut har tagits i berörda nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige att starta investeringen i Lillsidanskolan.

Nytt namn

Den 15 december 2021 döptes den nya skolan till Lillsidanskolan enligt beslut i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Namnförslag hade inhämtats från allmänheten samt från elever på Enöglaskolan och Enöglaskolans anpassade grundskola. Lillsidanskolan var ett av elevernas förslag. Namnet anknyter till området där den framtida skolan ska ligga.  Ett område som är i omvandling och som kommer att förtätas med många nya bostäder och verksamheter de kommande åren.

Beställning av programhandling

Den 19 maj 2021 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att beställa en programhandling för ny grundskola och grundsärskola i västra Enköping.

Enligt beslutet ska en kommunal F-9-skola och anpassad grundskola byggas intill lokalerna som utgör dagens Enöglaskola. Nybygget ska placeras på ett sådant vis att man i stor utsträckning kan vara kvar i de nuvarande lokalerna under tiden som den nya skolan byggs. En idrottshall med fritidsgård belägen nära skolan ingår också i planerna.