Lekplatsen i Skolparken

Foto på skolparkens lekplats som den ser ut idag. I bilden syns lekutrustning som ett rött litet tåg man kan sitta i. En stor gunga och en lång rutschkana som går utför en kulle in till lekplatsen.

Skolparkens lekplats som den ser ut idag.

Under 2024 kommer vi att rusta upp Skolparkens lekplats.

Fakta

 • Status: Planerad
 • Byggstart: 2024
 • Klart: 2024
 • Vad det ska bli: En upprustning av lekplatsen
 • Vem som bygger: Enköpings kommun
 • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Lekplatsen har idag många populära lekredskap, bland annat den långa rutschkanan, vippgungan och tåget. Det är också en plats där man kan umgås och vila vid picknickborden och bänkarna.

Tanken är att lekutrustningen ska kompletteras och förnyas. Vi kommer även undersöka om platsen kan utvidgas och utvecklas på andra sätt.

Varför vi gör det här

Skolparkens lekplats är en av Enköpings mest populära lekplatser. Den börjar bli sliten och det är snart dags att rusta upp lekplatsen och skapa en ny inspirerande lekmiljö.

Det här händer just nu

Vi har sammanställt svaren från den fysiska dialogen och den digitala enkäten. Nu fortsätter arbetet med att planera upprustningen av lekplatsen med hjälp av de svar, synpunkter och önskemål vi fått in. 

Karta

Det här har hänt tidigare

Under våren 2023 hade vi en medborgardialog inför utvecklingen av Skolparkens lekplats. Vi hade både en digital enkät och en dialog på plats i Skolparken. På den fysiska dialogen fångade vi upp önskemål och synpunkter, bland annat från elevrepresentanter från närliggande skolor. I den digitala enkäten deltog 195 personer.

Vi tackar så mycket för ert engagemang, det är till stor hjälp för oss i det fortsatta arbetet med den nya lekplatsen.

Dialogen visar att många gärna besöker Skolparken och lekplatsen. Det centrala läget, storleken på parken och dess lummiga grönska gör den till en uppskattad park. 

Många uppskattar rutschkanan, snurrgungan och tåget och vill att dessa ska finnas kvar. Många tycker också att lekplatsen är för liten och behöver ett större utbud av lekutrustning för att passa fler barn i olika åldersgrupper och med olika förmågor. Det fanns önskemål om gunglek, klätterlek, rutschkana, balanslek, hopplek, lekhus och fler sittplatser. Ett annat tydligt önskemål var att lekplatsen skulle få ett tema, gärna med koppling till Enköpings historia. 

Majoriteten av de som deltog i dialogen upplever att de känner sig trygga i Skolparken. Men en del upplever otrygghet när det är mörkt, mycket på grund av de uppväxta buskagen och att visa platser blir mörka. 

Vi kommer att:

 • Utgå från att bevara lekplatsens mest uppskattade funktioner.
 • Se över om vi kan utöka lekplatsens yta för att få plats med mer lekvärden för olika åldrar och förmågor.
 • Se över om vi kan komplettera lekplatsen med klätterlek, balanslek, hopplek, gungor, lekuhs och fler platser för umgänge. 
 • Ge lekplatsen ett tema med koppling till Enköpings historia.
 • Arbeta med att öka lekplatsens och parkens upplevda trygghet. 
 • Se hur vi kan inspireras av roliga lekplatser i andra städer som många har lyft i dialogen.