Kulturhus Joar

Foto på medborgarhuset Joar Blå som det ser ut idag. Det är en vit stenbyggnad. Framför byggnaden i bilden syns en del av den större fontänen som ligger där. Man ser också cykelställ och blommande körsbärsträd.

Medborgarhuset Joar Blå i Enköping planeras att renoveras och ställas om till ett kulturhus.

Fakta

  • Status: Planerad
  • Byggstart: Hösten 2025
  • Klart: 2028
  • Vad det ska bli: Kulturhus med bibliotek, museum, scen, bio, kafé, turistinformation och konsthall.
  • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Kulturhus Joar ska vara en attraktiv mötesplats med kulturen i centrum. Här ska besökaren bli inspirerad, utmanad och få möjlighet att utvecklas till sitt allra bästa jag. Kulturhuset ska ge plats för bibliotek, museum, scen, bio, kafé, turistinformation och konsthall.

Entréer mot å, park och stad

Kulturhus Joar är tänkt att få tre entréer, som alla ska vara likvärdiga och erbjuda full tillgänglighet.

  • Stads-entrén är arbetsnamnet på den entré som riktas mot Ågatan/Kyrkogatan.
  • Å-entrén är riktad mot ån
  • Park-entrén vänds mot parkering och Drömparken.

Innanför entrén planeras det för konsthall och för multisal. Multisalen får ett fint ljusinsläpp så väl som vacker utsikt genom det stora fönsterpartiet. Till höger om multisalen planeras det för kafé med möjlighet till uteservering.

Så kommer det att se ut

Bilderna kommer från programhandlingen som har tagits fram för Kulturhus Joar.

Bild på skiss för ett framtida kulturhus Joar.

Kulturhus Joar sett från ån. Foto: Stadion Arkitekter

Bild på hur ett kulturhus Joar skulle kunna se ut i framtiden.

Kulturhus Joar sett från Ågatan. Foto: Stadion Arkitekter

Det här händer just nu

Klartecken för Kulturhus Joar

Kommunstyrelsen har sagt ja till ett genomförandebeslut för Kulturhus Joar. Det som väntar nu är att vi aktiverar en projektorganisation och påbörjar projektering för upphandling där målet är att inviga våren 2028.

Karta

Adress: Ågatan 29 i Enköping

Det här har hänt tidigare

Arbetet med programhandling

Arbetet med kulturhus Joar har tidigare genomgått programhandlingsfasen. Samhällsbyggnadsförvaltningen stod för projektledning och upplevelseförvaltningen stod för kunskap om innehållet i kulturhus Joar.

Dialogmöten med dagens och morgondagens användare

I programhandlingsfasen som pågick under 2022 involverades dagens och morgondagens användare. Det gällde personal, besökare, och aktörer som levererar dans, musik, sång, teater och andra former av konst ut mot en mötande publik.

I korthet innebar det att upplevelseförvaltningen under denna del av projektet arbetade med volymer och med de program (verksamheter) som kommer att finnas i kulturhus Joar. Hur behoven såg ut och vad projekteringen behövde fånga upp dokumenterasdes vid dialogmöten.

En grupp som projektets sakkunniga träffade var det Kommunala tillgänglighetsrådet som arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommuninvånare med funktionsnedsättningar.