Kommunhus

Illustration som visar kommunhuset utifrån. Byggnaden är flera våningar hög. Byggd i ljust trä och med många stora fönster.

Visionsskiss: CF Møller Architects

Skanska Sverige AB ska bygga ett nytt kommunhus. Enköpings kommun ska sedan hyra det av dem.

Fakta

 • Status: Planerad
 • Byggstart: December 2023
 • Klart: Hösten 2025
 • Vad det ska bli: Nytt kommunhus
 • Vem som bygger: Skanska Sverige AB.
 • Markägare: Skanska Sverige AB

Om projektet

Det nya kommunhuset ska bestå av smarta och effektiva flöden, både interiört och exteriört. Den ljusa fasaden, fönstersättningen, storleken och utemiljön signalerar en arbetsplats i framkant. Fasaden i trä smälter in fint i parken.

Byggnaden är placerad i ett attraktivt läge på den gamla kommunhustomten (fastigheten Munksundet 24:26), med en entré som vetter mot centrum. Både platsen och byggnaden ska upplevas som välkomnande för såväl medborgare som andra besökare.

Fakta

 • Cirka 5 300 kvadratmeter. Vi hyr cirka 4 800 kvadrat­meter.
 • Fyra våningar med terrass på taket.
 • Arbetsplats för 450 med­arbetare.
 • Matsal för medarbetare med cirka 200 platser.
 • Rymmer cirka 200 platser i aktivitetsbaserat i landskap och 400 platser i mötesrum samt web- och teamsrum .
 • Byggs enligt hållbarhets­certifieringen Breeam, nivå Outstanding och uppfyller energiklass A enligt Boverkets krav.
 • Solceller på taket.
 • Kombinerad bergvärme och fjärrvärme.
 • 73 parkeringsplatser inom fastigheten, som är till för personal, tjänstefordon och besökare. Projektet tar hänsyn till kommunens parkeringsnorm.

Aktivitets­baserat arbets­sätt

På ett aktivitetsbaserat kontor får medarbetaren inte bara en plats, den får många. Med­arbetaren väljer den plats och miljö som passar bäst för arbetsuppgiften som med­arbetaren har för stunden. Man kan helt enkelt säga att med­arbetaren får tillgång till ett slags ”julbord” av funktioner och miljöer. Vi pratar till exempel om miljöer som är anpassade för att underlätta kreativa möten, samarbete över gränserna och enskilt fokuserat arbete. Självklart finns det även platser där medarbetaren kan delta i digitala möten eller hybrid­möten.

Framtidens arbetsplats

I det nya kommunhuset ska cirka 450 medarbetare sitta. Det är ledning och administrativ personal från nio utspridda kontor som ska samlas i huset.

Förslaget visar en genomtänkt planlösning med raka och tydliga stråk. Arbetsplatser ska i huvudsak vara avskilda från trapphus och kaffeytor. Det ska också finnas webbrum med båda mörka och ljusa lägen. En bred och välkomnande trappa kommer bjuda in till rörelse och interaktion. Byggnadens invändiga utformning garanterar en trivsam och bra arbetsmiljö.

Modern arbetsplats med låg klimatpåverkan

Kommunhuset blir en av Sveriges mest hållbara byggnader. Den kommer att ha en låg klimatpåverkan, bland annat genom solceller på taket, kombinerad berg- och fjärrvärme samt byggmaterial i trä. 

Det här händer just nu

Skanska har startat sitt arbete

Skanska har börjat att sätta upp staket och ställa dit sina byggbodar och kontorsbodar. De ska också säkra gång- och cykelvägar i närheten. 

Risk för störande ljud vardagar klockan 7–17

Skanskas arbete nu och framöver kan orsaka störande ljud. Efter årsskiftet kommer ett pålningsarbete att starta som orsakar höga ljud. Skanska kommer att sätta upp ljud- och vibrationsmätare för att säkerställa att ljud-, buller- och vibrationsnivåer inte överstiger tillåtna nivåer.

I närheten av gamla kommunhuset kommer en ökad byggtrafik att märkas av. Byggmaterial och maskiner ska fraktas och installeras på fastigheten.

Vi beklagar störningar

Vi förstår att byggarbetena och byggtrafiken kan störa i vardagen. Samtidigt är det nödvändiga arbeten som måste utföras för att ett nytt hus ska kunna byggas på platsen. Vi och Skanska kommer att göra allt för att minimera störningarna.

Så kommer det att se ut

Skiss som visar förslag på nya kommunhuset.

Visionsskiss: CF Møller Architects

Skiss som visar förslag på arbetsplatser i nya kommunhuset.

Visionsskiss: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Karta

Det här har hänt tidigare

 • Den 21 november tog vi det första spadtaget för nya kommunhuset. I spadarna höll kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren, kommunstyrelsens ordförande Peter Book, Vacses fastighets- och hållbarhetschef Sara Vägermo och Skanska Sveriges hållbarhets- och innovationsdirektör Sara Gorton.
 • Den 14 september 2023 beviljades Skanska bygglov. 
 • Enköpings kommun, Skanska Sverige AB och Vacse AB skrev tillsammans under hyresavtalet och avtalet för förvärv av gamla kommunhustomten den 27 mars 2023.
 • Den 14 mars 2023 tog kommunstyrelsen beslut om att tilldela kontrakt till Skanska Sverige AB. Anbudsgivande företag är Skanska Sverige AB, men bakom anbudet finns en företagskoalitionen som består av flera företag. Det är Vacse AB som kommer att vara den långsiktiga fastighetsägaren när byggnaden är färdig

Nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i bygget av Enköpings kommuns nya kommunhus?

Namn


E-post


Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter