Grundskola i Fanna

-

Fastighetsägaren har ansökt om och fått positivt planbesked för att pröva om platsen är lämplig för etablering av skola i stället för radhus.

Fakta

  • Status: Ska utredas
  • Vad det ska bli: Grundskola
  • Markägare: PEAB Bostad AB och Enköpings kommun
  • Fastighetsbeteckning: Fanna 32:33 och 32:34

Om projektet

För att kunna bygga en skola på platsen behöver kommunen ta fram en ny detaljplan. Nuvarande detaljplan ger rätt att bygga omkring 40 radhus fördelade på två kvarter.

Det här händer just nu

Under hösten 2023 arbetas ett förslag fram som sedan ska skickas till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på en remissrunda, så kallat samråd.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta för detaljplan

Handlingar

Just nu finns det inga handlingar att läsa.

Kontakt

Amanda Andersson
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00