Förskola i Storskogen

Förskolebyggnad i två våningar gjord av moduler. Det är en vit byggnad med blå markiser över fönstren. Vid bottenvåningen syns en trätrappa med tillhörande altan.

Storskogens nuvarande förskola är i moduler som ska ersättas av en permanent byggnad på en närbelägen tomt. Foto: Maja Geffen

Dagens modulförskola ska ersättas av en större, permanent förskola en liten bit längre upp i Storskogenområdet.

Fakta

  • Status: Planerad
  • Byggstart: Ej angivet
  • Klart: 2026
  • Vad det ska bli: Förskola
  • Vem som bygger: Entreprenör upphandlas i ett senare skede.
  • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Den nya lokalen ska ligga lite längre upp i Storskogenområdet, längs med samma väg som modulförskolan. Den nya förskolan kommer att byggas som en typförskola enligt ramprogrammet i Enköping. Det betyder att den kommer att påminna om de nya förskolorna i till exempel Örsundsbroskolan och Korsängsskolan

Idag finns det plats för 120 barn i modulförskolan men den permanenta Storskogens förskola ska rymma 160 barn. 

Varför vi gör det här

Storskogens förskola öppnade för några år sedan i tillfälliga lokaler för att möta behovet av barnomsorg i Bredsandsområdet. Nu har det blivit dags att ersätta dagens modulförskola (som har tillfälligt bygglov) med en permanent förskola.

Det här händer just nu

23 april 2024 beslutade kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för bygget av den nya förskolan i Storskogen till 96 miljoner kronor.

Förskolan planeras tas i bruk år 2026.

Karta

Handlingar