Förskola i Galgvreten

Barn klättrar på sten i skogen, andra barn och vuxna syns i bakgrunden

Barn från Sagogrändens förskola var på lekbesök på tomten för den framtida Ripans förskola där Sagogränden ska flytta in.

En ny förskola ska byggas i västra Enköping (Galgvreten). Den ska heta Ripans förskola och planeras stå färdig omkring år 2024-2025.

Fakta

  • Status: Planerad
  • Byggstart: 2024
  • Klart: Hösten 2025
  • Vad det ska bli: Ny förskola med plats för 160 barn
  • Vem som bygger: Inte upphandlat än.
  • Markägare: 
  • Adress: Ripgatan, västra Enköping

Om projektet

I Ripans förskola ska det både finnas plats för nya barn, samt för förskolan Sagogränd och natt- och helgverksamheten Nattugglan. Sagogränd och Nattugglan är idag inrymda i bostadshus på väster och behöver andra och mer ändamålsenliga lokaler.

Ripans förskola byggs som en typförskola enligt samma koncept som de nya förskolorna i Grillby, Korsängen och Örsundsbro.

Det här händer just nu

Vad händer just nu?

Karta

Varför vi gör det här

Ripans nya förskola ska byggas i änden på Ripgatan. Där har det tidigare bedrivits förskoleverksamhet i en lokal som utrymts på grund av dålig inomhusmiljö. Den gamla lokalen ska rivas och på dess plats byggs den nya förskolan med plats för 160 barn. En del av tomten för den nya förskolan kommer att bestå av skogsmiljö.