Damm i Åkersberg

Karta som visar var i Åkersberg en damm ska byggas om, bild.

Nu kommer befintlig damm i Åkersberg ändra utseende. Samtidigt blir den fri från vass.

Fakta

  • Status: Byggnation pågår
  • Byggstart: Januari 2024
  • Klart: Hösten 2024
  • Vad det ska bli: Renoverad damm
  • Vem som bygger: Enköpings kommun
  • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Syftet med den nya dammen är att den ska vara fri från vass. Den ska även vara en underhållen yta över tid, där botten av dammen periodvis eventuellt kommer kunna vara torrlagd med en gräsyta.

Varför vi gör det här

Befintlig damm har på grund av markförhållanden inte haft det utseende som ursprungligen önskats.

Det här händer just nu

Enköpings kommun har just nu upphandlat en entreprenör för ombyggnation av befintlig damm i Åkersberg.

Karta

Handlingar

Just nu finns det inga handlingar att läsa.