Advanias logistikcenter

Visionsskiss som visar Advanias center för cirkulär IT.

Det nya logistikcentret ska fungera som en hubb för återtag och återvinning av IT-utrustning.

Fakta

  • Status: Byggnation pågår
  • Byggstart: November 2023
  • Klart: December 2024
  • Vad det ska bli: Logistikcenter
  • Vem som bygger: Advania AB
  • Markägare: Ej angivet
  • Adress: Varggatan 25B

Om projektet

Det nya centret ska fungera som Advanias hubb för återtag och återvinning av IT-utrustning, med kapacitet att ge nytt liv åt en miljon IT-enheter årligen.

Den moderna byggnaden är närmare 10 000 kvadratmeter och har högt ställda hållbarhetskrav med målsättningen att miljöcertifieras enligt BREEAM-SE nivå Excellent och NollCO2.

Centret kommer bland annat att drivas av solenergi, värmas upp av bergvärme med frikyla samt vara rustad för att erbjuda laddning av elfordon.

Advania har utvecklat projektet i nära samarbete med Stendörren Fastigheter och totalentreprenören YLAB. Markarbetet startar i november 2023 och byggnaden beräknas stå klar i december 2024.

Varför vi gör det här

Elektroniskt avfall är idag den snabbast växande avfallsströmmen i världen, och IT-sektorn står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen. Den största klimatpåverkan från många IT-produkter uppstår under tillverkningen. Det innebär att varje dator och IT-hårdvara som kan återanvändas i en andra användningscykel är en vinst för både verksamheter och klimatet.

Karta

Handlingar

Just nu finns det inga handlingar att läsa.

Kontakt

Magnus Pihl, Director Logistics & Services
E-post: magnus.pihl@advania.se

Marcus Gunnarskog, projektansvarig på Stendörren
E-post: marcus.gunnarsson@stendorren.se