Vi klättrar flera platser i NKI-rankingen

Publicerad

Enköpings kommun klättrar från plats 149 till 111 i den nationella Nöjd kundindex-rankingen (NKI). För tredje året i rad hamnar också vårt servicebetyg på ett högt betyg, med 75 i snitt (72 föregående år).

Stapeldiagram som visar NKI-rankingen för 2023, läs mer i texten.

Foto: Sveriges kommuner och regioner, Insikt.

I 2023 års mätning landar Enköping på plats 111 av 198 möjliga i den nationella Nöjd kundindex-rankningen.

– NKI är ett viktigt verktyg för vår utveckling och det är fint att se att vi går i en stadig kurva uppåt i servicebetyget. Tack vare detta resultat vet vi vad vi behöver fokusera ännu mer på i vårt kommande arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book.

Ökat inom tre områden

En ökning av NKI-värdet har skett inom områdena brandskydd (88), bygglov (69) och serveringstillstånd (80) under 2023.

Inom områdena miljö- och hälsoskydd samt livsmedel har det skett en liten nedgång jämfört med 2022. Servicebetyget för varje område ligger dock fortfarande på ett högt betyg.

I området markupplåtelse har vi fått ett mycket högt värde. Det går dock inte att jämföra med föregående år då inte tillräckligt många företag svarade 2022.

– Det är glädjande att vi även i år får ett högt servicebetyg, det är vårt gemensamma arbete i kommunen som ger resultat och det är jag stolt över. I näringslivsprogrammet har vi ett mål för NKI som vi arbetar för att nå, vi är inte där än men har kommit en bra bit på vägen, säger näringslivschef Anna Holmström.

Tack till Enköpings företagare

Vi passar på att säga stort tack till alla företagare som tar sig tiden att svara på enkäten. Det ger oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete framåt.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.