Svara på enkät om företagsklimatet i Enköping

Publicerad

Nu har årets upplaga av Svenskt Näringslivs enkätundersökning kring förutsättningar för företagande i Enköpings kommun skickats ut.

En bild med text där det står "Hur är förutsättningarna för företagande i din kommun? Du har facit. Har du fått årets enkätundersökning? VI behöver ditt svar!". I vänstra hörnet finns en liten cirkel med texten "Lokalt företagsklimat" och i högra hörnet syns Svenskt Näringslivs logotyp.

Enkäten ligger till grund för Företagsklimatresultatet som Svenskt Näringsliv presenterar varje år.

Det är värdefullt för oss att ni som har fått enkäten tar er tid att svara så att vi får ett så rättvisande resultat som det går. Många svar ger oss ett bra underlag till vårat fortsatta arbete med att förbättra vårt företagsklimat.

Insamlingsperioden pågår mellan den 2 januari till den 1 april 2024. Resultatet presenteras den 21 maj på foretagsklimat.se

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.