Vård- och omsorgs­nämnden

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Vård- och omsorgsnämnden har en egen förvaltning som heter vård- och omsorgsförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder vård- och omsorgsnämnden?

Under 2017 sammanträder vård- och omsorgsnämnden 26 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 13 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 14 december.

Vad betyder VON?

VON är en förkortning av vård- och omsorgsnämnden.

Fördjupning