Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska se till att det finns välskötta kommunala fastigheter, rent vatten, väl underhållna och säkra vägar, unika parkmiljöer samt bra och goda måltider.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Tekniska nämnden har en egen förvaltning som heter samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder tekniska nämnden?

Under 2018 sammanträder tekniska nämnden: 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 12 september, 18 oktober, 15 november, 12 december.

Vad betyder TN?

TN är en förkortning av tekniska nämnden.

Fördjupning